Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Collecteren in Coronatijd

Beste gemeenteleden, Als gevolg van het COVID-19-virus en de daarmee gepaarde regelgeving zijn de kerkgebouwen al een aantal weken gesloten. Dankbaar mogen we zijn dat we door middel van de techniek toch ‘samen’ mogen komen tijdens de erediensten op zondag. Doordat de kerkgebouwen gesloten zijn, kan er niet op de gebruikelijke wijze worden gecollecteerd. We vragen u daarom om uw collecte digitaal bij te dragen. We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied. Er zijn via deze digitale wijze twee ‘collectes’

.CollecterenCollecte voor de diaconie

De eerste collecte is voor de diaconie. Iedere week heeft de diaconie een ander doel waar we aan bij willen dragen. Via de zondagsbrief en de website zullen we u elke week op de hoogte houden over het nieuwe doel en er een klein stukje achtergrondinformatie over geven. De afgelopen weken ging de opbrengst van de digitale collecte naar de volgende doelen:

  • 15 maart: ‘Kerk in actie, noodhulp Zuid-Soedan’
  • 22 maart: ‘Gezamenlijk jeugdwerk’
  • 29 maart: ‘Streekverband Rooseveld huis’
  • 5 april: ‘Open Doors’

Deze week is een bijzondere week met twee verschillende doelen, vanwege de (Avondmaals)diensten op Goede Vrijdag en daarnaast de diensten met Pasen.

De Avondmaalscollecte op Goede Vrijdag gaat naar ‘Noodhulp voor impact Corona’ van Woord en Daad. De coronacrisis raakt ons allemaal. U hier in Nederland, maar ook de boer, het gezin en de ondernemer in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. We krijgen van alle hoeken van de wereld berichten binnen over een groeiend aantal patiënten, vergaande maatregelen en lockdowns. Dat raakt ons, te meer omdat we met eigen ogen hebben gezien hoe het gesteld is met schoon drinkwater, hygiëne en de gezondheidszorg in bovengenoemde landen. Hoe moet je zorgen voor goede hygiëne als er geen schoon water is? Hoe kun je zorgen voor voldoende eten als je morgen niet meer mag werken? Hoe kun je je kind beschermen als afstand houden in een sloppenwijk onmogelijk is? Juist in deze tijd mogen we deze kwetsbare doelgroep niet vergeten, want deze crisis raakt hen hard. Met uw bijdrage aan dit noodfonds kunnen onze partners deze mensen blijven bereiken, en in de hoge nood die ontstaat bij gezinnen voorzien.

De collecte met Pasen gaat naar de diaconale vriendendienst met betrekking tot het u bekende project ‘Zorgmaatje’. Het doel van dit project is om mensen die behoefte hebben aan steun (dit kan praktisch of op sociaal gebied zijn) te helpen en zo ook de onderlinge gemeenschap binnen onze gemeente bevorderen.

U kunt uw gift voor de diaconie overmaken op het volgende rekeningnummer:

NL 65 RBRB 0691 624 674 ten name van Diaconie der Hervormde Gemeente Vollenhove, met vermelding: ‘Collecte eredienst Goede vrijdag’, of ‘Collecte eredienst Pasen’.

Collecte voor het College van Kerkrentmeesters (CvK)

De tweede collecte is voor het College van Kerkrentmeesters, afgekort: CvK. Op Goede vrijdag is de collecte voor de instandhouding van de Eredienst, op Eerste Paasdag voor de instandhouding van de eredienst en het Orgelfonds en op Tweede Paasdag voor de instandhouding van de eredienst en het Interieurfonds.

U kunt op twee manieren uw gift overmaken.

  • Door te klikken op deze link: https://www.samengoeddoen.nl/gift/d11b40414273f897b320dc274c4c8b39  wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen. De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen GoedDoen. Dit is een verzamelrekening, vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente.
  • Wilt u liever zelf een bedrag overmaken, dan kan dit uiteraard ook door uw collectebijdrage over te maken op bankrekeningnummer:

NL75 RABO 0301 8018 86 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Vollenhove, met vermelding ‘Collecte eredienst’.

Kortom:

Collecte voor de Diaconie mag naar rekeningnummer NL 65 RBRB 0691 624 674 ten name van ‘Diaconie der Hervormde Gemeente Vollenhove’ met vermelding: ‘Collecte eredienst Goede vrijdag’, of ‘Collecte eredienst Pasen’.

Collecte voor het College van Kerkrentmeesters mag naar rekeningnummer NL75 RABO 0301 8018 86 ten name van ‘College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Vollenhove’, met vermelding ‘Collecte eredienst’, of via het klikken op de collectezak op de website.

Wij danken u voor uw gift!

Nieuwsoverzicht