Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Kerkomroep in Coronatijd

Ook de komende week bieden we u via de kerkomroep weer een divers aanbod aan programma’s aan. U kunt beluisteren via de internetpagina’s van de diverse kerken, via de zogenaamde “Lukaskastjes” en voor de bewoners van Nieuw Clarenberg op hun IPads.

Flyer week 22Zaterdag 23 mei, 15.30 uur – Orgelconcert

Deze week bespeelt Johan Bredewout het orgel, en hij speelt dit keer liederen op verzoek. Hebt u een lied of muziekstuk dat u graag wilt horen dan graag zo spoedig mogelijk een mail naar info@johanbredewout.nl                            Als er teveel liederen binnen komen dan komen de andere liederen de week erop aan bod. 

Zondag 24 mei, 9.30 / 10.00 uur

Vanuit de verschillende kerken wordt een dienst uitgezonden.

Maandag 25 mei, 15.30 uur – Non-stop geestelijke muziek

Een uurtje vol muziek en liederen tot eer en glorie van de levende Heer.

Dinsdag 26 mei, 15.30 uur: ‘UIT’ de Johanneskerk

Een programma van gesproken woorden omlijst met mooie liederen.

Woensdag 27 mei, 19.15 uur: Vesper

Een korte, ingetogen viering van lied, gebed en Schriftlezing. Deze keer onder leiding van ds. D. Wolters.

Donderdag 28 mei, 15.30 uur: Muzikale Fruitmand

U kunt een geestelijk lied aanvragen voor iemand die een extra bemoediging wel kan gebruiken. Dat kunt u doen door te mailen naar muzikalefruitmandvollenhove@gmail.com. Geef dan aan welk lied u aanvraagt en voor wie. U kunt daarbij ook een korte bemoedigende tekst schrijven. U kunt deze bemoediging ook zelf inspreken, stuur dan een WhatsApp-spraakmemo naar: 06-21640616.

Tijdens de uitzending zullen we een aantal liederen en wensen laten horen. We kunnen natuurlijk niet garanderen dat alle verzoeken gehonoreerd kunnen worden. Maar we doen ons uiterste best om dat wel te doen, deze week of één van de komende weken.

Vrijdag 29 mei, 15.30 uur: Laat ons de Heer lofzingen!                                                                                                                                                         Een meezing- en luisterprogramma vol mooie liederen.

Nieuwsoverzicht