Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Collecteren in Coronatijd

De collecte van de diaconie in de week voor 7 juni gaat naar 'Flora's Gave werk' en vanuit de Commissie van Kerkrentmeesters gaat de opbrengst van de collecte naar de 'Instandhouding van de Eredienst' en het 'Orgelfonds'. Onderstaand een uitleg van het digitaal collecteren. In het dikgedrukte stukje onderaan kunt u de informatie vinden om uw gift over te maken.

Beste gemeenteleden,Collecte

Als gevolg van het COVID-19-virus en de daarmee gepaarde regelgeving zijn de kerkgebouwen al een aantal weken gesloten. Dankbaar mogen we zijn dat we door middel van de techniek toch ‘samen’ mogen komen tijdens de erediensten op zondag.

Doordat de kerkgebouwen gesloten zijn, kan er niet op de gebruikelijke wijze worden gecollecteerd. We vragen u daarom om uw collecte digitaal bij te dragen. We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied. Er zijn via deze digitale wijze twee ‘collectes’.

Collecte voor de diaconie

De eerste collecte is voor de diaconie. Iedere week heeft de diaconie een ander doel waar we aan bij willen dragen. Via de zondagsbrief en de website zullen we u elke week op de hoogte houden over het nieuwe doel en er een klein stukje achtergrondinformatie over geven. De afgelopen weken ging de opbrengst van de digitale collecte naar de volgende doelen:

  • 3 mei: ‘ Kerk in Actie’
  • 10 mei: ‘Bloemenfonds’
  • 17 mei: ‘Gezamenlijk jeugdwerk’
  • 24 mei: ‘J.O.P.’, ook wel Jong Protestant
  • 31 mei: ‘Pinksterzendingcollecte’, met als doel de jonge kerk in Marokko

De collecte in de week voor 7 juni gaat naar Flora’s Gave Werk. Flora van Wendel werkt vanuit Vollenhove als vrouwenwerker voor Stichting Gave (www.gave.nl), een interkerkelijke organisatie voor het werk onder vluchtelingen en asielzoekers in Nederland.  Flora heeft veel uiteenlopende werkzaamheden, o.a. het coördineren van de wekelijkse vrouwenochtenden die plaatsvinden in het ‘House of Joy’ (nabij asielzoekerscentrum Luttelgeest). Ook helpt zij vrijwilligers op weg, bezoekt vrouwen op het AZC in Luttelgeest en helpt mee met cursussen en toerustingsdagen.

U kunt uw gift voor de diaconie overmaken op het volgende rekeningnummer:

NL 65 RBRB 0691 624 674 ten name van Diaconie der Hervormde Gemeente Vollenhove, met vermelding: ‘Collecte 7 juni’.

Collecte voor het College van Kerkrentmeesters (CvK)

De tweede collecte is voor het College van Kerkrentmeesters, afgekort: CvK. De collecte van zondag 7 juni is voor de 'Instandhouding van de Eredienst' en het ‘Orgelfonds’.

U kunt op twee manieren uw gift overmaken.

  • Door te klikken op deze link: https://www.samengoeddoen.nl/gift/d11b40414273f897b320dc274c4c8b39  wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen. De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen GoedDoen. Dit is een verzamelrekening, vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente.
  • Wilt u liever zelf een bedrag overmaken, dan kan dit uiteraard ook door uw collectebijdrage over te maken op bankrekeningnummer:

NL75 RABO 0301 8018 86 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Vollenhove, met vermelding ‘Collecte eredienst’.

Kortom:

Collecte voor de Diaconie mag naar rekeningnummer NL 65 RBRB 0691 624 674 ten name van ‘Diaconie der Hervormde Gemeente Vollenhove’ met vermelding: ‘Collecte 7 juni’.

Collecte voor het College van Kerkrentmeesters mag naar rekeningnummer NL75 RABO 0301 8018 86 ten name van ‘College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Vollenhove’, met vermelding ‘Collecte eredienst’, of via het klikken op de collectezak op de website.

Wij danken u voor uw gift!

Nieuwsoverzicht