Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Collecteren in Coronatijd

De collecte van de diaconie in de week voor 14 juni gaat naar de diaconie en vanuit de Commissie van Kerkrentmeesters gaat de opbrengst van de collecte naar de 'Instandhouding van de Eredienst' en het 'Onderhoudsfonds'. Onderstaand een uitleg van het digitaal collecteren. In het dikgedrukte stukje onderaan kunt u de informatie vinden om uw gift over te maken.

Beste gemeenteleden,

Als gevolg van het COVID-19-virus en de daarmee gepaarde regelgeving zijn de kerkgebouwen al een aantal weken gesloten. Dankbaar mogen we zijn dat we door middel van de techniek toch ‘samen’ mogen komen tijdens de erediensten op zondag.

Doordat de kerkgebouwen gesloten zijn, kan er niet op de gebruikelijke wijze worden gecollecteerd. We vragen u daarom om uw collecte digitaal bij te dragen. We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied. Er zijn via deze digitale wijze twee ‘collectes’.

Collecte voor de diaconie

De eerste collecte is voor de diaconie. Iedere week heeft de diaconie een ander doel waar we aan bij willen dragen. Via de zondagsbrief en de website zullen we u elke week op de hoogte houden over het nieuwe doel en er een klein stukje achtergrondinformatie over geven. De afgelopen weken ging de opbrengst van de digitale collecte naar de volgende doelen:

  • 17 mei: ‘Gezamenlijk jeugdwerk’
  • 24 mei: ‘J.O.P.’, ook wel Jong Protestant
  • 31 mei: ‘Pinksterzendingcollecte’, met als doel de jonge kerk in Marokko
  • 7 juni: 'Flora's Gave werk'

De collecte in de week voor 14 juni is bestemd voor de diaconie.

U kunt uw gift voor de diaconie overmaken op het volgende rekeningnummer:

NL 65 RBRB 0691 624 674 ten name van Diaconie der Hervormde Gemeente Vollenhove, met vermelding: ‘Collecte 14 juni’.

Collecte voor het College van Kerkrentmeesters (CvK)

De tweede en derde collecte is voor het College van Kerkrentmeesters, afgekort: CvK. De collecte van zondag 14 juni is voor de instandhouding van de Eredienst en het ‘Onderhoudsfonds’.

U kunt op twee manieren uw gift overmaken.

  • Door te klikken op deze link: https://www.samengoeddoen.nl/gift/d11b40414273f897b320dc274c4c8b39  wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen. De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen GoedDoen. Dit is een verzamelrekening, vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente.
  • Wilt u liever zelf een bedrag overmaken, dan kan dit uiteraard ook door uw collectebijdrage over te maken op bankrekeningnummer:

NL75 RABO 0301 8018 86 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Vollenhove, met vermelding ‘Collecte eredienst’.

Kortom:

Collecte voor de Diaconie mag naar rekeningnummer NL 65 RBRB 0691 624 674 ten name van ‘Diaconie der Hervormde Gemeente Vollenhove’ met vermelding: ‘Collecte 14 juni’.

Collecte voor het College van Kerkrentmeesters mag naar rekeningnummer NL75 RABO 0301 8018 86 ten name van ‘College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Vollenhove’, met vermelding ‘Collecte eredienst’, of via het klikken op de collectezak op de website.

Wij danken u voor uw gift!

Nieuwsoverzicht