Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Dienst op eerste Pinksterdag

Een afwisselende dienst m.m.v. de Maria-huisband! Vanaf 10 uur live te bekijken via onze website en die van de kerkomroep. Hieronder vindt u meer info.

Open kerk‘Kracht van Boven’

Dat is wat Jezus zijn discipelen beloofd en dat is wat ze ontvangen op die eerste Pinksterdag. De groep discipelen die in quarantaine zit, gevangen in hun angst voor de Joden, ontvangt een bijzondere kracht die hen in staat stelt om het goede nieuws over Jezus te delen!

Gods kracht wordt in onze zwakheid volbracht! Deze wetenschap is geweldig, maar voor sommigen misschien ook wel beangstigend. We houden namelijk graag zelf de touwtjes in handen. Vanaf het moment dat we konden praten riepen we al ‘ikke zelf doen!’ Wat betekent het voor ons om ons over te geven aan de kracht van Gods Geest die in en door ons werkt? En welke levensstijl past bij die geloofsbelijdenis? Uit Handelingen 2 en Mattheüs 10 lezen we over de uitstorting van de Geest en de aanwijzingen die Jezus zijn discipelen juist geeft om van Hem te getuigen.

Het belooft een feestelijke Pinksterdienst te worden, met medewerking van de Maria Huisband. Via het internet zijn we verbonden, in de Naam van Jezus – die ons allen zijn Geest schenkt!

 

PS: tijdens de dienst zal deze cartoon getoond worden... Pinksteren in een notendop ;-)

 

Klik hier voor de LiveStream

 

Liturgie

Psalm 87

Stilte, Votum en groet

Opw. 623 ‘Laat het huis gevuld zijn’

Kindermoment RvK spelquiz 2e Pinksterdag 

Kinderlied Ik moet weggaan (KEE liedjesmap 60)

Gebed om opening van het woord en verlichting met de Geest

1ste Lezing Mattheüs 10: 7-11, 16-20

2de Lezing Handelingen 2: 1-14

Opw. 766 ‘De wind steekt op’

Preek

Opw. 769 ‘Bouw uw Koninkrijk’

Geloofsbelijdenis

Lied 675 ‘Geest van hierboven’

Gebed

Opw. 334 ‘Heer, uw licht en uw liefde schijnen’ (Huisband)

Zegen

Lied na de dienst Opw. 764 Zegekroon (Huisband)

 

Nieuwsoverzicht