Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Kerkdiensten na 1 juli

Binnenkort ontvangen al onze gemeenteleden een brief met informatie over de kerkdiensten vanaf 1 juli. Hieronder leest u de inhoud van die brief.

KerkBeste gemeenteleden, 
 
Zoals het er nu naar uitziet mogen we vanaf 1 juli weer kerkdiensten houden, met 100 mensen op 1,5 meter afstand. Eén en ander is natuurlijk onder voorbehoud van besluiten die het kabinet komende maand nog kan nemen. In deze brief willen we uitleggen hoe we de kerkdiensten voor ons zien. 
 
 

Eén dienst per zondag: 10.00 uur Grote Kerk

We willen beginnen met het organiseren van één dienst per zondag. Wanneer dit allemaal goed gaat, zullen we af en toe een tweede dienst organiseren met een bijzonder karakter. 
 
Hygiëne en voorzorgsmaatregelen

Net als u gewend bent bij bijvoorbeeld winkels zullen we desinfectie-doekjes beschikbaar stellen en zullen we werken met een vaste looprichting. Het één en ander zal goed aangegeven staan. Daarnaast vragen we u thuis te blijven als u of een gezinslid Corona-gerelateerde klachten heeft! 
 
Anderhalf meter is de norm

Ook binnen de kerk houden we zo veel mogelijk de anderhalfmeter-regel aan. Dat betekent dat stoelen en banken om en om per rij zijn afgesloten. Alleen mensen uit hetzelfde huishouden mogen naast elkaar zitten. Zo niet, dan houden we minimaal 2 stoelen of een halve bank afstand van elkaar. Vermijd ook de zitplaatsen direct naast het gangpad. Gezinnen willen we vragen om zo veel mogelijk in de banken te zitten. 
 
Alternatieven voor gemeentezang

Gemeentezang wordt ten sterkste ontraden, omdat via het zingen de risico’s op verspreiding van het virus exponentieel toenemen. Tegelijk is een dienst zonder zang of muziek ondenkbaar. Daarom zal de gemeentezang vervangen worden door muzikaal orgelspel, liederen vanaf de schermen en/of drie zangers die namens de gemeente het lied zingen. Zij staan dan op het hoge koor op ruime afstand van elkaar en de gemeente. Wilt u graag af en toe meezingen met deze drie zangers? Geef u op via: zangers@hervormdvollenhove.nl 
 
Reserveringssysteem

We willen ervoor zorgen dat er niet meer dan 100 mensen zondags naar de kerk komen. Zo worden mensen niet teleurgesteld en ontstaat er geen ophoping bij de kerk. Daarom gaan we werken met een reserveringssysteem. Iedereen die geregeld naar de kerk wil komen, kan zich eenmalig opgeven via: reservering@hervormdvollenhove.nl Mensen die geen toegang hebben via mail (ook niet via familie of kennissen) kunnen gebruik maken van het volgende telefoonnummer: 06-29242811. 

Geef bij de aanmelding aan met hoe veel mensen u wilt komen. Kinderen en tieners tellen ook mee! Tijdens de diensten zullen we ook een kindermoment hebben en zal er een werkboekje voor hen klaarliggen. Iedereen is van harte welkom. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen, zullen we de gemeente indelen in twee of drie groepen en over de zondagen verdelen, zodat voor iedereen duidelijk is wanneer hij/zij in de kerk wordt verwacht. Na uw aanmelding ontvangt u van ons een brief ter bevestiging met extra informatie. 
 
Uitgaan

Bij het uitgaan van de kerk zullen we bank voor bank en rij voor rij aanwijzen, zodat we ordelijk op 1,5 meter van elkaar de kerk weer kunnen verlaten. We verlaten allen de kerk via de achteruitgang. 
 
Coördinatoren

Per dienst zullen er ook 2 coördinatoren aangewezen worden. Deze zijn goede herkenbaar. Zij dragen zorg voor de naleving van de voorzorgsmaatregelen en het ordelijk uitgaan van de kerk. Houdt u aan hun aanwijzingen! 
 
Uitzending met beeld via Website en Kerkomroep

Het CvK heeft deze tijd benut om een tweetal camera’s in de kerk te installeren, zodat we ook vanuit de Grote Kerk met beeld kunnen uitzenden. Op de zondagen dat u niet naar de kerk kunt, kunt u thuis met beeld de dienst meebeleven. 
 
Collectes

Voorlopig zal er niet gecollecteerd worden. Uw gift kunt u via de bank overmaken. Zie GZ en website voor de speciale collectedoelen! 
 
Sacramenten

Over hoe we de sacramenten zullen bedienen, zijn we nog in gesprek. Hierover later meer. 
 
Gebruiksplan

Op de website van de kerk vindt u een uitgebreid gebruiksplan. 
 

Het is bijzonder vreemd om deze ingrijpende maatregelen te nemen. Vooral het niet open kunnen stellen van de kerk voor iedereen, gaat tegen alles in waar we als kerk voor staan. Toch vraagt naastenliefde en zorg voor elkaar dat we in deze tijd zulke ingrijpende maatregelen moeten nemen. We vragen om uw begrip. Maar bovenal vragen we om uw gebed om Gods nabijheid in dagen van zorg en om zijn zegen over alles wat we met en voor elkaar wél kunnen doen! Mocht u nog vragen hebben na aanleiding van deze brief, wendt u zich tot predikanten, scriba, of het College van Kerkrentmeesters 
 
Gods zegen,  uw kerkenraad 

Nieuwsoverzicht