Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Kerkomroep in Coronatijd

Dit is (voorlopig) de laatste week waarin u via de Kerkomroep een diverse programma’s kunt beluisteren! U kunt deze vinden op de internetpagina’s van de diverse kerken, via de zogenaamde “Lukaskastjes” en voor de bewoners van Nieuw Clarenberg op hun IPads.

Flyer week 24Kerkomroep in Coronatijd stopt (tijdelijk)

Vanaf het moment dat de kerken hun deuren moesten sluiten voor gemeenteleden en vele mensen door ingrijpende maatregelen in een isolement terecht kwamen, hebben de kerken van Vollenhove-Sint Jansklooster de krachten gebundeld om dagelijks een programma uit te zenden via de kerktelefoon. Dit is met inzet van vrijwilligers gebeurd, die we van harte willen danken!

Nu de vakantietijd in zicht komt – waardoor er minder vrijwilligers te vinden zijn – en de maatregelen versoepelen – waardoor mensen meer bewegingsvrijheid krijgen – zullen we deze dagelijkse uitzendingen stop zetten. We zenden uit tot en met zaterdag 13 juni.

Zaterdag 6 juni, 15.30 uur – Orgelconcert

Deze week zal Corrie van de Berg het orgel in de Grote Kerk bespelen, omlijst met teksten gesproken door Gerti Winter

Zondag 7 juni, 9.30 / 10.00 uur

Vanuit de verschillende kerken wordt een dienst uitgezonden. 

Maandag 8 juni, 15.30 uur – Non-stop geestelijke muziek

Een programma met gewijde muziek continue

Dinsdag 9 juni, 15.30 uur: ‘UIT’ de Johanneskerk
Muziek en gesproken woorden verzorgd vanuit de Johanneskerk

Woensdag 10 juni, 19.15 uur: Vesper

Een korte, ingetogen viering van lied, gebed en Schriftlezing. Deze keer onder leiding van mevr. H. Kramer.

Donderdag 11 juni, 15.30 uur: Muzikale Fruitmand

U kunt een geestelijk lied aanvragen voor iemand die een extra bemoediging wel kan gebruiken. Dat kunt u doen door te mailen naar muzikalefruitmandvollenhove@gmail.com. Geef dan aan welk lied u aanvraagt en voor wie. U kunt daarbij ook een korte bemoedigende tekst schrijven. U kunt deze bemoediging ook zelf inspreken, stuur dan een WhatsApp-spraakmemo naar: 06-21640616. Tijdens de uitzending zullen we een aantal liederen en wensen laten horen. We kunnen natuurlijk niet garanderen dat alle verzoeken gehonoreerd kunnen worden. Maar we doen ons uiterste best om dat wel te doen, deze week of één van de komende weken.

Vrijdag 12 juni, 15.30 uur: Laat ons de Heer lofzingen!                                                                                                                                                   Een meezing- en luisterprogramma vol mooie liederen.

Zaterdag 13 juni, 15.30 uur – Orgelconcert

Deze keer bespeelt Anne Kroeze het orgel in de Grote Kerk terwijl Gerti Winter het geheel omlijst met gesproken woorden. 

Nieuwsoverzicht