Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Openstelling Grote Kerk

In overleg tussen de commissie Openstelling Grote Kerk en de kerkrentmeesters is besloten dat er dit jaar in de zomermaanden geen openstelling van de Grote Kerk zal plaats vinden. Dit alles in het kader van Corona. Bekeken zal nog worden of op de monumentendag in september, als de situatie zodanig gewijzigd is, de Grote Kerk dan wel open kan. Hierover volgt eventueel nog nader bericht.

grote kerk

 

College van kerkrentmeesters
Hervormd Gemeente Vollenhove.

Nieuwsoverzicht