Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Solidariteitskas

Solidariteit betekent zoveel als ‘één voor allen en allen voor één’. En daar draait het dan ook om bij de Solidariteitskas: gemeenten die elkaar helpen, die elkaar de hand toereiken. Die weten dat je verantwoordelijk bent voor elkaar. En dat je elkaar soms moet geven wat nodig is: draagkracht. De solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage vanuit plaatselijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk. Gemeenten die tijdelijk niet ‘zelfvoorzienend’ zijn, kunnen er een beroep op doen. Bijdragen uit de solidariteitskas zijn altijd tijdelijk, maar bedoeld om duurzaam op weg te helpen. Elkaar de helpende hand bieden, zo dragen we samen en delen we met elkaar.

 

 
   

Solidariteitskas
 

 

 

 

Breed gedragen

Veel van de activiteiten die de solidariteitskas bevordert, hebben een dragend karakter. Dat wil zeggen: tot opbouw van de plaatselijke gemeente en haar leden. Andere activiteiten vallen niet onder één of enkele gemeenten maar ondersteunen wel het kerkenwerk. Zo is het een kwestie van gemeenten die met elkaar áán elkaar geven.

Bijdragen

Omdat we solidair willen zijn met onze broeders en zusters in andere gemeenten die het financieel wat moeilijker hebben vragen wij ieder jaar aan ieder belijdend lid en ieder dooplid ouder dan 21 jaar om een financiële bijdrage te geven aan de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk Nederland.


Deze en komende week ontvangen deze leden een brief met acceptgiro (normbijdrage van € 10). Voor elk belijdend lid wordt € 5,- afgedragen aan de Solidariteitskas; het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage? Zo helpt ook u mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk.

De ervaring leert, dat een deel van de (belijdende) leden vergeet om de acceptgiro in te vullen en in te sturen of het bedrag over te maken. Ook voor deze niet bijdragende leden moet € 5,- worden betaald.


De boodschap mag duidelijk zijn: vergeet toch vooral niet uw bijdrage aan de solidariteitskas over te maken!
U helpt daarmee niet alleen andere zustergemeenten binnen onze kerk, maar ook onze eigen gemeente. € 10 is dus de norm, maar ieder ander bedrag is welkom. Van harte aanbevolen dus, alvast dank voor uw bijdrage!


IBAN-nummer Generale Kas CvK Hervormde Gemeente Vollenhove/Sint Jansklooster:
- lidmaten:          NL73 RABO 0373 7311 08
- doopleden:       NL51 RABO 0373 7311 16

Uitgebreidere informatie over het doel en de bestedingen uit de Solidariteitskas vindt u op www.pkn.nl/solidariteitskas

Nieuwsoverzicht