Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Beiroet in puin: help nu!

Meer dan 200 doden, ruim 6.000 gewonden en zeker 300.000 mensen dakloos. Dat zijn de gevolgen van de explosie in de haven van Beiroet, de hoofdstad van Libanon. De stad ligt in puin.

Beiroet

Deze ramp is helaas niet de enige ramp voor Libanon. De economische situatie is dramatisch. De inwoners hebben nauwelijks voldoende middelen voor hun basisbehoeften. De afgelopen maanden is de prijs van voedsel meer dan verdubbeld.

Help mee

De organisaties van het Christelijke Noodhulpcluster (Dorcas, EO-Metterdaad, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA) zijn samen met hun partners ter plaatse. Zij zijn begonnen met het verlenen van noodhulp. Onder meer aan vluchtelingen, migranten en aan de meest arme Libanezen uit Beiroet wordt directe hulp verleend: voedselvoorziening, reparatie van huisvesting en psychosociale ondersteuning voor vrouwen en kinderen.

U kunt uw gift tot 1 november doneren via de diaconie van de hervormde gemeente: NL 65 RBRB 0691 624 674 ten name van Diaconie der Hervormde Gemeente Vollenhove, met vermelding: ‘Gift voor Beiroet'. Daarnaast zal de collecte van de afgelopen avondmaal dienst van zondag 20 september aan deze noodhulp actie besteed worden.

Nieuwsoverzicht