Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Collecteren in Coronatijd

De collecte van de diaconie in de week voor 30 augustus gaat naar de De Herberg (geestelijke verzorging) en vanuit de Commissie van Kerkrentmeesters gaat de opbrengst van de collecte naar de 'Instandhouding van de Eredienst' en 'Interieurfonds'. Onderstaand een uitleg van het digitaal collecteren.

Collecte voor de diaconieCollecteren

De afgelopen weken ging de opbrengst van de digitale collecte naar de volgende doelen:

  • 9 augustus: Kerk in Actie
  • 16 augustus: GZB Zomerzendingscollecte
  • 23 augustus: diaconie
  • 30 augustus: De Herberg (geestelijke verzorging)

De collecte in de week voor 30 augustus is bestemd voor de De Herberg (geestelijke verzorging).

U kunt uw gift voor de diaconie overmaken op het volgende rekeningnummer:

NL 65 RBRB 0691 624 674 ten name van Diaconie der Hervormde Gemeente Vollenhove, met vermelding: ‘Collecte 30 augustus’.

Collecte voor het College van Kerkrentmeesters (CvK)

De tweede en derde collecte is voor het College van Kerkrentmeesters, afgekort: CvK. De collecte van zondag 30 augustus is voor de instandhouding van de Eredienst en het Interieurfonds. 

U kunt op twee manieren uw gift overmaken.

  • Door te klikken op deze link: https://www.samengoeddoen.nl/gift/d11b40414273f897b320dc274c4c8b39  wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen. De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen GoedDoen. Dit is een verzamelrekening, vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente.
  • Wilt u liever zelf een bedrag overmaken, dan kan dit uiteraard ook door uw collectebijdrage over te maken op bankrekeningnummer: NL75 RABO 0301 8018 86 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Vollenhove, met vermelding ‘Collecte eredienst’.

Wij danken u voor uw gift!

Nieuwsoverzicht