Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Gebedsdienst 29 november 2020

Zondagavond wordt er vanaf 19.00 uur een online gebedsdienst gehouden. Lever punten voor de voorbede aan!

GebedsdienstKomende zondagavond stond er een jeugddienst gepland. Deze kan helaas niet doorgaan, in verband met het grote aantal besmettingen op een middelbare school in de buurt, waardoor veel jongeren nu thuis (moeten) ztten.

In plaats van deze jeugddienst zal er een online gebedsdienst gehouden worden. Dit is een korte, ingetogen dienst, van zo’n half uur, waarin de nadruk ligt op het gebed. De dienst wordt vanaf 19.00 uur uitgezonden via het kanaal van de Mariakerk en Dick Wolters zal daarin voorgaan. We willen daarin graag voorbedepunten vanuit de gemeente een plek geven. Lever deze aan via: voorbede@hervormdvollenhove.nl

Het zijn onrustige, donkere tijden, voor jong en oud. Tegelijk gaan we de adventstijd in. Een tijd van toeleven naar het feest van licht en vrede. In deze tijd strekken we ons uit naar God, verenigd in gebed: ‘Kom tot ons, de wereld wacht. Heiland, kom in onze nacht.’

 

Liturgie

Welkom & Uitleg

Sela ‘Votum en groet’ 

Schriftlezing: Lukas 1: 5-22

Lied 433 ‘Kom tot ons de wereld wacht’

Overdenking: Bidden in het donker

Muzikaal Intermezzo

Gebeden: afgewisseld met Lied 598 (NL) ‘Als alles duister is’ 

Opw. 695 Stil (Verberg me nu)

Zegen

Nieuwsoverzicht