Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Dankwoord:

Ook het collecteren verliep het afgelopen jaar anders dan we waren gewend. Door de beperkingen kon er tijdens de erediensten niet meer gecollecteerd worden op de gebruikelijke wijze. Al snel werd de gemeente de mogelijkheid geboden om te doneren via een rekeningnummer.

 

dankwoordWat later kwam daar de QR code bij. Veel gemeenteleden hebben de weg gevonden om zo te doneren aan het in stand houden van de eredienst en de verschillende goede doelen. Hiervoor wil de kerkenraad u hartelijk danken. Ook via uw gaven ervaren wij de zegen van God voor de gemeente en mensen in nood. We hopen in het komende jaar opnieuw op uw gaven te mogen rekenen. Ook dan gaan de stookkosten en de andere onderhoudskosten van de kerk door. De collectes voor onze goede doelen blijven we warm bij u aanbevelen. Wij realiseren ons dat we juist in deze crisistijd samen verbonden zijn door het omzien naar elkaar en de mensen in nood.

Nieuwsoverzicht