Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Collecte Eerste Kerstdag

De collecte van de diaconie gaat op eerste kerstdag naar Kerk in Actie - Kinderen in de knel, en vanuit de Commissie van Kerkrentmeesters gaat de opbrengst van de collecte naar de 'Instandhouding van de Eredienst' en 'Fonds verwarmingsinstallaties'. Onderstaand een uitleg van het digitaal collecteren.

Collecte voor de diaconie

De afgelopen weken ging de opbrengst van de digitale collecte naar de volgende doelen:

  • 13 december: Dorcas
  • 20 december: Leger des Heils
  • 24 december: Diaconie

De collecte op eerste kerstdag is bestemd voor Kerk in Actie - Kinderen in de knel. Veel kinderen en jongeren staan er alleen voor in het leven zonder de bescherming van volwassenen. Kerk in Actie zet zich in voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, zoals voor straatkinderen en werkende kinderen. Hun rechten moeten nageleefd worden, zoals hun recht op onderwijs. We stimuleren ook dat kinderen en jongeren een rol krijgen in de kerk. Helpt u mee om het leven van kinderen in de knel te verbeteren? 

U kunt uw gift voor de diaconie overmaken op het volgende rekeningnummer:

NL 65 RBRB 0691 624 674 ten name van Diaconie der Hervormde Gemeente Vollenhove, met vermelding: ‘Collecte 25 december’.

Collecte voor het College van Kerkrentmeesters (CvK)

De tweede en derde collecte is voor het College van Kerkrentmeesters, afgekort: CvK. De collecte op eerste kerstdag is voor de instandhouding van de Eredienst en het Fonds Verwarmingsinstallaties. 

U kunt uw gift overmaken op bankrekeningnummer: NL75 RABO 0301 8018 86 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Vollenhove, met vermelding ‘Collecte eredienst’.

Voor het overmaken van de collecte kunt u ook gebruik maken van de QR codes. Klik daarvoor op onderstaand plaatje om de PDF te openen.

eerste kerstdag

Nieuwsoverzicht