Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Actie Kerkbalans

Van 16 tot en met 30 januari houden wij weer de Actie Kerkbalans. Vele vrijwilligers gaan weer voor ons op pad om de enveloppes van deze actie rond te brengen. Deze keer vind u in de enveloppe naast de folder en het invulformulier ook een informatieblad over het ophalen/inleveren van de formulieren. Vanwege corona zullen we hier dit jaar ook anders mee om moeten gaan. Het hoe en wat staat vermeld op dit informatieblad.

 

Actie Kerkbalans 2021

Waarvoor is Actie Kerkbalans bedoeld ?

De inkomsten van Aktie Kerkbalans gaan ten volle naar alle lopende zaken die nodig zijn om kerkdiensten en bijeenkomsten door te kunnen laten gaan.


Bijvoorbeeld het onderhoud van de Grote Kerk, Kapel en Tilvoorde wordt hiervan betaald.
Daarbij ook al nutsvoorzieningen zoals gas, licht, water en internet. Maar ook de hele technische installatie om nu de kerkdiensten online met beeld en geluid uit te kunnen zenden, worden door de inkomsten van de Actie Kerkbalans betaald. Als laatste voorbeeld wil ik nog noemen de beide predikanten en onze pastoraal medewerker.

De Actie Kerkbalans is dus niet bedoeld voor de aankoop/bouw van Haven 2 !

U begrijpt dat er dit jaar veel minder collecte opbrengsten zijn door het hele coronagebeuren.
Van harte hopen wij dat u hier rekening mee wilt houden wanneer u het formulier invult.

Actie Kerkbalans van harte bij u aanbevolen !

College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Vollenhove – Sint Jansklooster

Nieuwsoverzicht