Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Johannes de Heer dienst

Bij de avonddienst: Johannes de Heer dienst – 31 januari – 19.00 uur

Nu de avonddiensten een wat meer bijzonder karakter krijgen, kwam het voorstel om een keer een dienst te doen waarin alleen liederen gezongen of geluisterd worden vanuit de bundel van Johannes de Heer. Zeker voor oudere gemeenteleden heel herkenbaar!

Op zondagavond 31 januari is er zo’n dienst met als thema: Tel uw zegeningen.

Johan Bredewout is de organist, en samen met Arjan en Edith Post op trompet zullen zij verschillende blokjes invullen. Daarnaast hebben we er voor gekozen om de te zingen liederen via een opgenomen uitvoering te laten horen.

Want is het niet zo dat juist deze liederen uit volle borst gezongen mogen worden en dat het organist de registers van het orgel helemaal gebruikt?

Met alle respect voor de zangers uit de gemeente die normaal hun medewerking verlenen: die zouden dan helemaal niet te horen zijn.

We willen u wel aanraden om op tijd af te stemmen via kerkdienstgemist.nl en niet te snel na de dienst af te sluiten, aangezien vóór en ná de dienst Johan, Arjan en Edith hun muzikale talenten zullen laten horen.

Nieuwsoverzicht