Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Actie Kerkbalans

Inleveren toezegginsformulieren.

De periode waarin vrijwilligers de enveloppen voor Actie Kerkbalans 2021 hebben afgeleverd bij de gemeenteleden (en mogelijk weer hebben opgehaald) is inmiddels voorbij. Velen van u hebben een toezegging voor de kerkelijke bijdrage gedaan, daarvoor willen wij u hartelijk bedanken. Als we een vergelijking maken met voorgaand jaar en moeten we echter constateren dat er nog een behoorlijk aantal toezeggingsformulieren niet zijn ingeleverd. De reden hiervan ligt waarschijnlijk in het feit dat niet alle vrijwilligers de enveloppen weer hebben opgehaald in verband met Covid-19.

Wij willen de gemeenteleden die het toezeggingsformulier nog niet hebben ingevuld vriendelijk vragen dit alsnog te doen.
U kunt het formulier vervolgens afgeven of opsturen naar de adressen welke vermeld staan op het informatieblad welke is bijgevoegd in de envelop die u ontvangen heeft en/of hieronder staan vermeld:

- de heer J. Bron (administrateur),  Bisschopstraat 58, 8325 BD te Vollenhove;
- de heer N. Paters (penningmeester), Zwaard 3, 8325 HZ te Vollenhove

Ook kunt u het formulier mailen naar: cvkfinancieel@hervormdvollenhove.nl

Alvast vriendelijk bedankt!

Uw College van Kerkrentmeesters

Kerkbalans

Nieuwsoverzicht