Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Actie Kerkbalans 2021

De periode van Actie Kerkbalans 2021 ligt nu alweer bijna 4 weken achter ons. Bij het schrijven van dit stukje is er ruim € 154.000 toegezegd door u als gemeente, dit is ruim € 4.500 minder dan het toegezegde bedrag in voorgaand jaar. Het aantal toezeggingen is echter ook lager: voor komend jaar zijn er tot nu toe 741 toezeggingen  ontvangen van de in totaal 977 verstrekte toezeggingsformulieren. In 2020 werden er 838 toezeggingen ontvangen van in totaal 988 verstrekte toezeggingsformulieren.

Ten opzichte van voorgaand jaar zijn er dus nog een aantal gemeenteleden die nog geen toezegging hebben gedaan. Heeft u nog geen toezegging gedaan? Dit kan nog steeds.
U kunt het formulier opsturen naar Postbus 82, 8325 ZH Vollenhove, afgeven bij de heer J. Bron (Bisschopstraat 58 Vollenhove) of opsturen per mail naar cvkfinancieel@hervormdvollenhove.nl
Heeft u geen formulier meer, via bovenstaand emailadres kunt u een nieuwe aanvragen.
 

Bedankt!
Wij willen alle gemeenteleden heel hartelijk bedanken voor de toegezegde kerkelijke bijdrage 2021.
We zijn dankbaar dat we, in deze tijden van onzekerheid, onze kerk niet zijn vergeten.

Ook willen we nogmaals al onze vrijwilligers heel erg  bedanken die zich hebben ingezet om
Actie Kerkbalans 2021 te laten slagen.

Kerkbalans

Met vriendelijke groeten,

College van Kerkrentmeesters

Nieuwsoverzicht