Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

De collecte van de diaconie gaat op 14 maart naar het 'Kerk in Actie - Noodhulp Zuid Soedan', en vanuit de Commissie van Kerkrentmeesters gaat de opbrengst van de collecte naar de 'Instandhouding van de Eredienst' en 'Onderhoudsfonds'. Onderstaand een uitleg van het digitaal collecteren.

Collecte voor de diaconie

De afgelopen weken ging de opbrengst van de digitale collecte naar de volgende doelen:

  • 21 februari: Groot Nieuws Radio
  • 28 februari: GZB voorjaars zendingscollecte
  • 7 maart: ALEH - Zorg voor kinderen met een beperking in Israël

De collecte op 14 maart is bestemd voor Kerk in Actie - Noodhulp Zuid Soedan.Jarenlang vochten de christelijke Zuid-Soedanezen om zich af te scheiden van het islamitische Noord-Soedan. In 2011 vierden ze hun onafhankelijkheid, maar in 2013 brak een burgeroorlog uit. Een ongekende menselijke tragedie in een van de armste landen ter wereld: honderdduizenden mensen gedood, 4 miljoen mensen op de vlucht, waarvan de helft in eigen land. Hongersnood ligt voortdurend op de loer. De helft van de 12 miljoen Zuid-Soedanezen is nu afhankelijk van buitenlandse voedselhulp. In gebieden die lijden onder de burgeroorlog biedt Kerk in Actie noodhulp aan slachtoffers. Door het geweld is dat onveilig. Via het internationaal kerkelijk netwerk ACT Alliance (Action by Churches Together) en via Zuid-Soedanese kerkelijke organisaties kan Kerk in Actie kwetsbare mensen tóch hulp bieden in deze moeilijke situatie. 

U kunt uw gift voor de diaconie overmaken op het volgende rekeningnummer:

NL 65 RBRB 0691 624 674 ten name van Diaconie der Hervormde Gemeente Vollenhove, met vermelding: ‘Collecte 14 maart’.

Collecte voor het College van Kerkrentmeesters (CvK)

De tweede en derde collecte is voor het College van Kerkrentmeesters, afgekort: CvK. De collecte op 14 maart is bestemd voor de instandhouding van de eredienst en het Onderhoudsfonds.

U kunt uw gift overmaken op bankrekeningnummer: NL75 RABO 0301 8018 86 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Vollenhove, met vermelding ‘Collecte eredienst’.

Voor het overmaken van de collecte kunt u ook gebruik maken van de QR codes. Klik daarvoor op onderstaand plaatje om de PDF te openen.

 

collecte 14 maart

Nieuwsoverzicht