Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Kerk in de buurt, omzien naar elkaar

Wij zijn ondertussen al weer een jaar verder sinds de eerste maatregelen in het kader van het terugdringen van corona een feit werden.

Ook als gemeente ontkwamen we daar niet aan. Nog steeds zijn de maatregelen van kracht en voorlopig zullen die, zij het wellicht steeds minder tot het kantelpunt dat vaccinaties het overnemen van het virus, van kracht blijven. De periode waarin gezamenlijke kerkdiensten, samen zingen en bij elkaar komen niet mogelijk is zal nog eventjes duren. Zo langzamerhand begint dat zwaar te drukken op een ieder. Er is verlies van mensen die we liefhebben, zoals een opa of oma, een vriend of gemeentelid. Er is verlies van gezondheid, van werk, van vrijheid om te gaan en staan waar we willen. Verlies van je gevoel van veiligheid of van verbondenheid met vrienden. Het maakt het noodzakelijk om als kerkgemeenschap, wellicht meer dan ooit, te blijven omzien naar elkaar. Soms is een klein gebaar al voldoende. Echt contact, zorgen voor elkaar en waar nodig pastorale of diaconale hulp: de kerk-zijn op z’n best. In deze coronatijd is dat omgeven met beperkingen, maar toch kunnen we niet zonder.

Ook als diaconie proberen we onze werkzaamheden namens en voor de gemeente zo goed mogelijk voort te zetten. We blijven namens onze gemeente de doelen steunen, ongeacht de collecte-inkomsten en zetten onze diaconale hulp, zij het ook met beperkingen, voort en proberen direct hulp te bieden waar dat nodig is binnen onze gemeente en daarbuiten. Wij bieden hulp in brede zin, van praktische hulp wanneer er iets gedaan moet worden tot financiële hulp in een tijdelijke situatie, ondersteuning bij het leggen van contacten of gewoon een luisterend oor.

Als diaconie houden we een vinger aan de pols, maar ons blikveld is mogelijk ook beperkt en ook wij zijn niet onfeilbaar in ons werk binnen de gemeente. Vandaar onze oproep: Kent u iemand die hulp nodig heeft of contact wil, of wellicht bent u het zelf, schroom dan niet en laat het ons dan weten. Dat mag direct, maar ook indirect via onze predikanten, pastorale hulp of andere gemeenteleden.  Heeft u hulp te bieden? Ook dan vernemen we dat graag. Bel ons of mail ons: coronahulp@hervormdvollenhove.nl

helpen

 

 

Nieuwsoverzicht