Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Laatste kans, geef u op voor de Bingo!

Op zaterdagavond 10 april organiseert de diaconie een heuse BINGO! Vanaf 19:00 uur zullen de balletjes vanuit de Grote Kerk via een livestream gaan rollen. U kunt als lid gratis online meespelen! Er zijn leuke prijzen te winnen in de vorm van waardebonnen die door de diaconie beschikbaar zijn gesteld. Zo kunnen we als gemeente in deze tijd toch een gezellige avond met elkaar beleven.

De livestream is te volgen op precies dezelfde manier als een kerkdienst. Met andere woorden: iedereen, van jong tot oud, kan meespelen! Wanneer de avondklok nog van kracht is, stoppen we uiterlijk om 21:45 uur. Als er geen avondklok meer is, maken we de bingo helemaal af.

Geef u zo snel mogelijk, maar uiterlijk vóór 4 april op bij:

Vrouwkje Jordens                                                                       
0527-246202 (bellen)                                                                  
06-20653519 (whatsapp)                                                             
vjordens@hervormdvollenhove.nl (e-mail)

of bij

Esther van der Linde
06-20815394 (whatsapp)
evanderlinde@hervormdvollenhove.nl

Vermeld hierbij altijd naam, adres, en met hoeveel personen u mee wilt spelen.
Na 4 april ontvangt u een uitleg van het spel.

Tijdens, of aan het eind van de avond heeft u de mogelijkheid om vrijblijvend een gift over te maken naar de diaconie (NL 65 RBRB 0691 624 674 ten name van Diaconie der Hervormde Gemeente Vollenhove), voor stichting Dorotty. Jurrie en Mieke Zandbergen zijn in 2019 voor het laatst naar Oekraïne geweest, maar helpen via e-mail nog steeds diverse mensen. Als voorbeeld op dit moment:

  • Ze ondersteunen ongeveer 25 gezinnen met medicijnen en eten.
  • Ze stellen geld beschikbaar voor incontinentiemateriaal (in plaats van ouder lakens etc.)
  • Met Pasen brengen ze ongeveer 80 gezinnen een extra voedselpakket.
  • ze stellen budget beschikbaar om diverse gezinnen een aantal kippen te schenken. Zo hebben ze eieren en kunnen ze zorgen dat er weer kuikens bij komen.
  • Hun contactpersoon Peter Bados heeft een budget die hij direct in verband met Corona kan gebruiken.

U bingoot toch ook mee? Geef u nu op!

bingo

 

Nieuwsoverzicht