Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Actie voor de Voedselbank

In deze corona tijd hebben veel mensen het moeilijk. De contacten zijn beperkt en mensen die in de financiële moeilijkheden raken, blijven daardoor onopgemerkt. Voor ons, als diaconie, is het dus niet makkelijk om aan die mensen hulp te bieden. We willen toch graag iets doen om bij te dragen aan de nood. Daarom gaan we een actie organiseren voor de Voedselbank. Laten we beseffen dat het ons allemaal ook kan overkomen: aankloppen bij de Voedselbank om hulp. Zoals op de website van de Voedselbank staat: In Nederland leeft een toenemend aantal mensen in armoede. Door werkloosheid, gezondheidsproblemen, schulden of andere oorzaken. Vaak stapelen de problemen zich op.

Armoede kan iedereen treffen:
ouderen, jongeren, alleenstaanden, gezinnen met kinderen. Het overkomt hoog opgeleiden net zo goed als kansarme mensen.

We willen aan iedereen een oproep doen om producten te geven.

Op ZATERDAG 24 APRIL van 10.00-12.00 uur en van 14.30-16.30 uur openen we de deuren van de kerken, de Grote Kerk en de Maria Kerk in Vollenhove en de Kapel in Sint Jansklooster, zodat iedereen daar de producten kan brengen.

voedselbank 1

Hierbij een lijstje van de Voedselbank:

Fruitcocktail in blik                                       Vlees in blik

Groenten in blik                                            Soep in blik

Pannenkoekenmix                                         Koffie/thee

Macaroni of spaghetti                                 Koekjes/biscuitjes

Rijst                                                                  Ranja in blik

Tomatensaus (passata zonder kruiden) in pak

Broodbeleg (jam, pindakaas, notenpasta)

Allemaal houdbare producten, die ze kunnen bewaren en uitdelen.

Op dit moment zitten ze te springen om deze houdbare producten, want er is heel weinig aanvoer!

 

Het is goed om ons te beseffen dat alles wat we hebben, ons ook gegeven is; wij kunnen daar ook weer van delen.

Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken.

Matheus 25:35

 

Doet u mee?? We hopen op een goede opbrengst!!

 

Ook willen we u uitdagen om mee te doen aan een challenge!!

Om een idee te krijgen hoe het is om rond te komen van een voedselpakket en daarnaast een beperkt budget, dagen we u uit om dit 1 week lang (van 19 t/m 23 april) uit te proberen.

U krijgt daarvoor een boodschappenlijst voor het aantal personen, waarmee u een huishouden vormt en het budget wat daarbij hoort.  U kunt zich hiervoor tot uiterlijk 16 april opgeven via telefoonnummer 0527- 243545 of 241028 of via mail lruitenbeek@hervormdvollenhove .nl.

 

In de dienst van de Hervormde Gemeente Vollenhove/ Sint Jansklooster op 25 april 2021 om 19.00 uur in de Grote Kerk geven we een beeld van hoe de Voedselbank te werk gaat. Deze dienst is online te volgen via de website van de Hervormde Gemeente.

In verschillende andere kerken wordt er ook aandacht aan besteed en/of een collecte gehouden.

 

Voedselbank 2

Nieuwsoverzicht