Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Afscheidsdienst Ds. D. Wolters

De kerkenraad van de Hervormde Gemeente Vollenhove-St. Jansklooster nodigt u van harte uit voor het online bijwonen van de afscheidsdienst van Ds. D. Wolters in verband met zijn vertrek naar de Noorderkerk aan de Noordermarkt 48 te Amsterdam.

Deze dienst wordt gehouden op D.V. zondag 30 mei 2021 om 10.00 uur in de Grote Kerk te Vollenhove en is online te volgen via de site www.hervormdvollenhove.nl

Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad,
Ds. H.J.H. Pap, preses
H. Wijermars, scriba

Afscheidsdienst

Nieuwsoverzicht