Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Solidariteitskas 2021

“En houd de liefdadigheid en onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen schept.” Hebreeën 13: 16

Geachte gemeentelid,

Onze kerkelijke gemeente is een kostbare plek. Een plek waar mensen God kunnen ontmoeten, voor elkaar kunnen zorgen en van betekenis kunnen zijn voor hun omgeving. Ons kerkelijk leven wordt hard getroffen door de coronapandemie. Ondanks alle maatregelen doen we ons best om samen gemeente te zijn via online vieringen, online ontmoetingen, en door elkaar te bemoedigen met een kaartje of een bloemetje.

Heel voorzichtig kunnen we hoopvol naar de toekomst kijken en plannen maken om weer volop gemeente te zijn, op zondag en doordeweekse dagen. Om samen een vindplaats te zijn van geloof, hoop en liefde voor jong en oud.

Solidariteitskas

Voor het uitvoeren van nieuwe plannen zijn niet alleen ideeën en mensen nodig, maar ook financiële middelen. Daar ontbreekt het sommige gemeenten helaas aan. Deze gemeenten kunnen een beroep doen op de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk.

Van gemeenten voor gemeenten

De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar helpen en ondersteunen om levendig en krachtig in de wereld te staan. Kerken uit het hele land dragen een vast bedrag per belijdend lid bij. Wij vragen u om een bedrag van minimaal €10, waarvan € 5 wordt afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft, is bestemd voor onze eigen gemeente. Doet u mee? We rekenen op uw solidariteit en bijdrage! 

Komende week worden de enveloppen voor de solidariteitskas rondgebracht.

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid! 
Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Neem dan contact op met de kerkenraad, of kijk op protestantsekerk.nl/solidariteitskas.

Solidariteitskas

Nieuwsoverzicht