Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Bevestiging en intrede Ds. Wolters

Op zondagmorgen 6 juni zijn we als afvaardiging van de kerkenraad van Vollenhove-St. Jansklooster op weg gegaan naar Amsterdam voor de bevestiging en intrede dienst van Ds. D. Wolters in de Noorderkerk te Amsterdam.

Een bijzondere ervaring, allereerst al de plek waar dit kerkgebouw staat, hartje Amsterdam in de Jordaan.

Een kerk waar elke zondag diensten worden belegd, zo werkt de Geest van God dus ook, anderzijds terwijl we nog buiten stonden te wachten, kwam de vuilnisauto de vuilnis ophalen, twee verschillende werelden.

Het was een mooie dienst, waarin dominee Wolters ook in zijn preek er op wees niet te weten waar de Geest hem naar toe zal leiden, grachten die nog nooit bevaren waren, waar straks zijn boot misschien wel door moest (in figuurlijke zin).

Al met al was het fijn om in deze dienst aanwezig te zijn.

We hebben Ds. Wolters Gods zegen toegewenst voor de taak die op hem wacht in Amsterdam, evenzo konden we naar Janneke toe uitspreken, dat we hopen dat het hun als gezin goed zal gaan als ze eenmaal verhuisd zijn.

Fam. Wolters, ga met God en Hij zal met jullie zijn.

Namens de afgevaardigden;

Berlinde, Geuje, Jan, Andre en Ko

Noorderkerk

Nieuwsoverzicht