Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Collecteren in Coronatijd

De collecte van de diaconie gaat op 20 juni naar 'Stichting Dorothy' en vanuit de Commissie van Kerkrentmeesters gaat de opbrengst van de collecte naar de 'Instandhouding van de Eredienst' en het 'Onderhoudsfonds'. Onderstaand een uitleg van het digitaal collecteren.

Collecte voor de diaconie

De afgelopen weken ging de opbrengst van de digitale collecte naar de volgende doelen:

  • 30 mei: Noodhulpcluster (Woord en Daad)
  • 6 juni: Jong Protestants (JOP)
  • 13 juni: Flora's Gave Werk

De collecte op 20 juni is bestemd voor Stichting Dorothy. De stichting Dorothy verleent hulp - in de meest brede zin van het woord - aan mensen in Oekraïne. Centraal gaat het daarbij om kleinschalige, concrete en directe hulp aan mensen of instellingen met een acuut probleem. Zo werd er in het verleden b.v een wachtruimte van een ambulancepost opgeknapt. Een ziekenhuis werd voorzien van een mobiele airco. Ook huizen van mensen die zelf weinig middelen hebben werden opgeknapt door de stichting. Onze gemeenteleden Mieke en Jurrie Zandbergen zetten zich al vele jaren in voor de stichting Dorothy.

U kunt uw gift voor de diaconie overmaken op het volgende rekeningnummer:

NL 65 RBRB 0691 624 674 ten name van Diaconie der Hervormde Gemeente Vollenhove, met vermelding: ‘Collecte 20 juni’.

Collecte voor het College van Kerkrentmeesters (CvK)

De tweede en derde collecte is voor het College van Kerkrentmeesters, afgekort: CvK. De collecte op 20 juni is bestemd voor de instandhouding van de eredienst en het onderhoudsfonds.

U kunt uw gift overmaken op bankrekeningnummer: NL75 RABO 0301 8018 86 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Vollenhove, met vermelding ‘Collecte eredienst’.

Voor het overmaken van de collecte kunt u ook gebruik maken van de QR codes. Klik daarvoor op onderstaand plaatje om de PDF te openen.

Collectes

Nieuwsoverzicht