Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Collecteren in Coronatijd

De collecte van de diaconie gaat op 4 juli naar de 'Compassion' en vanuit de Commissie van Kerkrentmeesters gaat de opbrengst van de collecte naar de 'Instandhouding van de Eredienst' en het 'Onderhoudsfonds'. Onderstaand een uitleg van het digitaal collecteren.

Collecte voor de diaconie

De afgelopen weken ging de opbrengst van de digitale collecte naar de volgende doelen:

  • 13 juni: Flora's Gave Werk
  • 20 juni: Stichting Dorothy
  • 27 juni: Diaconie

De collecte op 4 juli is bestemd voor Compassion. 

Het doel van Compassion is: Een wereld zonder kinderen in armoede

Kinderen zijn de onzichtbare slachtoffers van COVID-19. Onderwijs, gezondheidszorg, goede voeding en een veilig thuis, het was al niet vanzelfsprekend en nu helemaal niet meer. Samen met ouders, lokale kerken, medewerkers en giftgevers worden er door Compassion 2,2 miljoen kinderen geholpen waarvan er 256.000 nog geen sponsor hebben. Ook voor deze kinderen zoekt Compassion sponsors.

HULP VOOR KINDEREN ÉN HUN OMGEVING

Vanuit het sponsorprogramma ontvangt ieder kind zorg. Is er specifieke hulp nodig, dan wordt dit betaald vanuit de aanvullende fondsen. Denk bijvoorbeeld aan: medische zorg, noodhulp en hulp bij misbruik.Er wordt ook geïnvesteerd in de gemeenschap door te faciliteren in schoon drinkwater, het starten van nieuwe kerken en het bouwen van nieuwe Compassion-projecten.

Facebook:CompassionNederland
Instagram: CompassionNederland

https://www.compassion.nl/

U kunt uw gift voor de diaconie overmaken op het volgende rekeningnummer:

NL 65 RBRB 0691 624 674 ten name van Diaconie der Hervormde Gemeente Vollenhove, met vermelding: ‘Collecte 4 juli’.

Collecte voor het College van Kerkrentmeesters (CvK)

De tweede en derde collecte is voor het College van Kerkrentmeesters, afgekort: CvK. De collecte op 4 juli is bestemd voor de 'instandhouding van de eredienst' en het 'Onderhoudsfonds'.

U kunt uw gift overmaken op bankrekeningnummer: NL75 RABO 0301 8018 86 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Vollenhove, met vermelding ‘Collecte eredienst’.

Voor het overmaken van de collecte kunt u ook gebruik maken van de QR codes. Klik daarvoor op onderstaand plaatje om de PDF te openen.

Collectes

Nieuwsoverzicht