Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Collecteren in Coronatijd

De collecte van de diaconie gaat op 25 juli naar 'IZB (inwendige zending)' en vanuit de Commissie van Kerkrentmeesters gaat de opbrengst van de collecte naar de 'Instandhouding van de Eredienst' en het 'Onderhoudsfonds'. Onderstaand een uitleg van het digitaal collecteren.

Collecte voor de diaconie

De afgelopen weken ging de opbrengst van de digitale collecte naar de volgende doelen:

  • 4 juli: Compassion
  • 11 juli: Kerk in Actie
  • 18 juli: Diaconie

De collecte op 25 juli is bestemd voor de IZB (inwendige zending). 

De missie van de IZB is het verlangen dat mensen Jezus Christus leren kennen en Hem met vreugde volgen. Wij leven in een tijd van secularisatie en die ontwikkeling gaat niet aan ons eigen hart voorbij. Hoe stemmen we ons hart dagelijks af op Jezus Christus? Hij beweegt ons om anderen uit te nodigen in die grote beweging, achter Hem aan. Dat is de rode draad in het werk van de IZB.

Het werk is onderverdeeld in vier werktakken:
- IZB Focus (missionaire toerusting) Ook onze gemeente werkt met het Focus traject.
- IZB Impact (pioniersplekken en -projecten) In verschillende plaatsen zijn in ons land pioniersplekken opgezet. Vanuit deze plekken wordt er pastorale zorg en hulp verleend. Het huis voor de ziel in Amsterdam is daar een voorbeeld van.
- IZB  Dabar  (evangelisatie/recreatiewerk op campings)
- IZB Areopagus (nascholing en toerusting van predikanten)

Voor meer informatie kijk op de website: https://www.izb.nl/impact

U kunt uw gift voor de diaconie overmaken op het volgende rekeningnummer:

NL 65 RBRB 0691 624 674 ten name van Diaconie der Hervormde Gemeente Vollenhove, met vermelding: ‘Collecte 25 juli’.

Collecte voor het College van Kerkrentmeesters (CvK)

De tweede en derde collecte is voor het College van Kerkrentmeesters, afgekort: CvK. De collecte op 25 juli is bestemd voor de 'instandhouding van de eredienst' en het 'Onderhoudsfonds'.

U kunt uw gift overmaken op bankrekeningnummer: NL75 RABO 0301 8018 86 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Vollenhove, met vermelding ‘Collecte eredienst’.

Voor het overmaken van de collecte kunt u ook gebruik maken van de QR codes. Klik daarvoor op onderstaand plaatje om de PDF te openen.

Collectes

Nieuwsoverzicht