Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Collecteren in Coronatijd

De collecte van de diaconie gaat op 1 augustus naar 'Youth for Christ' en vanuit de Commissie van Kerkrentmeesters gaat de opbrengst van de collecte naar de 'Instandhouding van de Eredienst' en het 'Onderhoudsfonds'. Onderstaand een uitleg van het digitaal collecteren.

Collecte voor de diaconie

De afgelopen weken ging de opbrengst van de digitale collecte naar de volgende doelen:

  • 11 juli: Kerk in Actie
  • 18 juli: Diaconie
  • 25 juli: IZB (inwendige zending)

De collecte op 1 augustus is bestemd voor de Youth for Christ. 

Al 75 jaar weet Youth for Christ het Evangelie te vertalen naar de leefwereld van jongeren. Van rally’s, koffiebars en jeugdkampen, tot het Flevo Festival, The Mall jongerencentra en LifeSpots.

Nederlandse jongeren behoren volgens lijstjes tot de gelukkigste ter wereld. Tegelijk komen eenzaamheid, depressie, verslaving en zelfmoord veel voor onder jongeren. Veel jongeren hebben het gevoel nergens bij te horen, voelen de druk van sociale media, hebben een instabiele thuissituatie of te maken met huiselijk of seksueel geweld.

Youth for Christ biedt deze jongeren een plek waar ze veilig en geliefd zijn. Youth for Christ wil op plekken zijn waar de jongeren zijn. Het werken gebeurt niet incidenteel, maar vanuit relatie. Daarbij is er speciale aandacht voor jongeren in een kwetsbare situatie. Zie voor meer informatie de website: https://yfc.nl/

U kunt uw gift voor de diaconie overmaken op het volgende rekeningnummer: NL 65 RBRB 0691 624 674 ten name van Diaconie der Hervormde Gemeente Vollenhove, met vermelding: ‘Collecte 1 augustus’.

Collecte voor het College van Kerkrentmeesters (CvK)

De tweede en derde collecte is voor het College van Kerkrentmeesters, afgekort: CvK. De collecte op 1 augustus is bestemd voor de 'instandhouding van de eredienst' en het 'Onderhoudsfonds'.

U kunt uw gift overmaken op bankrekeningnummer: NL75 RABO 0301 8018 86 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Vollenhove, met vermelding ‘Collecte eredienst’.

Voor het overmaken van de collecte kunt u ook gebruik maken van de QR codes. Klik daarvoor op onderstaand plaatje om de PDF te openen.

Collecte

Nieuwsoverzicht