Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Collecteren in Coronatijd

De collecte van de diaconie gaat op 15 augustus naar 'Kerk in Actie' en vanuit de Commissie van Kerkrentmeesters gaat de opbrengst van de collecte naar de 'Instandhouding van de Eredienst' en het 'Interieurfonds'. Onderstaand een uitleg van het digitaal collecteren.

Collecte voor de diaconie

De afgelopen weken ging de opbrengst van de digitale collecte naar de volgende doelen:

  • 25 juli: IZB (inwendige zending)
  • 1 augustus: Youth for Christ
  • 8 augustus: Diaconaal Platform

De collecte op 15 augustus is bestemd voor Kerk in Actie.  Wereldwijd komt Kerk in Actie op tegen armoede en onrecht. Er worden honderden projecten in meer dan vijftig landen gesteund die zich richten op:

- Vluchtelingen en mensenhandel, denk aan menswaardige opvang en werken aan terugkeer;

- Christenen die een minderheid vormen in hun land of in een conflictgebied leven;

- Kinderen in de knel, zoals kinderen met een handicap of kinderen die uitgebuit worden;

- Groepen die achtergesteld worden, zoals vrouwen in conflictgebieden, slachtoffers van oorlogsgeweld en inheemse volkeren;

- Noodhulp na een ramp, wederopbouw en rampenpreventie;

- Kerken en christelijke organisaties die levendige gemeenschappen van hoop willen zijn.

Kerk in Actie gelooft in de eigen kracht van mensen. Zij weten zelf het beste wat zij nodig hebben. Een voorbeeld is de hulpverlening aan de Ghanese kerk. Veel jongeren in het arme noorden van Ghana trekken naar de hoofdstad Accra, in de hoop daar werk te vinden. De meesten van hen komen bedrogen uit. De Ghanese kerk wil het vertrek van jongeren uit het noorden ontmoedigen door hen kansen te bieden in hun eigen dorp. Met steun van Kerk in Actie kunnen ze een praktisch vak leren, zoals bijvoorbeeld kleermaker, kapper of timmerman. Daarnaast leert de kerk volwassenen lezen en schrijven en leidt ze voorgangers op.

U kunt uw gift voor de diaconie overmaken op het volgende rekeningnummer: NL 65 RBRB 0691 624 674 ten name van Diaconie der Hervormde Gemeente Vollenhove, met vermelding: ‘Collecte 15 augustus’.

Collecte voor het College van Kerkrentmeesters (CvK)

De tweede en derde collecte is voor het College van Kerkrentmeesters, afgekort: CvK. De collecte op 15 augustus is bestemd voor de 'instandhouding van de eredienst' en het 'Interieurfonds'.

U kunt uw gift overmaken op bankrekeningnummer: NL75 RABO 0301 8018 86 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Vollenhove, met vermelding ‘Collecte eredienst’.

Voor het overmaken van de collecte kunt u ook gebruik maken van de QR codes. Klik daarvoor op onderstaand plaatje om de PDF te openen.

Collectes

Nieuwsoverzicht