Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Collecteren in Coronatijd

De collecte van de diaconie gaat op 29 augustus naar 'de GZB Zomerzendingscollecte' en vanuit de Commissie van Kerkrentmeesters gaat de opbrengst van de collecte naar de 'Instandhouding van de Eredienst' en het 'Onderhoudsfonds'. Onderstaand een uitleg van het digitaal collecteren.

Collecte voor de diaconie

De afgelopen weken ging de opbrengst van de digitale collecte naar de volgende doelen:

  • 8 augustus: Diaconaal Platform
  • 15 augustus: Kerk in Actie
  • 22 augustus: Diaconie

De collecte op 29 augustus is bestemd voor de GZB Zomerzendingscollecte. Elke week verlaat ds. Priyo Basuki uit Indonesië zijn gezin om een aantal dagen ouderlingen en gemeenteleden te kunnen trainen. Hij hoopt dat zij daardoor groeien in hun geloof. En dat zij daarvan getuigen in woord en daad in hun omgeving, waar de islam domineert.

De GZB-zomercollecte wil ds. Basuki en zendingswerker ds. Laurens Jan Vogelaar helpen met het trainen van de Protestantse Kerk van Luwu, Sulawesi. Voor 25 euro kunnen drie ambtsdragers of leidinggevenden een training volgen. Doet u mee?

De GZB werkt wereldwijd met kerken samen om het Evangelie te delen.

U kunt uw gift voor de diaconie overmaken op het volgende rekeningnummer: NL 65 RBRB 0691 624 674 ten name van Diaconie der Hervormde Gemeente Vollenhove, met vermelding: ‘Collecte 29 augustus’.

Collecte voor het College van Kerkrentmeesters (CvK)

De tweede en derde collecte is voor het College van Kerkrentmeesters, afgekort: CvK. De collecte op 29 augustus is bestemd voor de 'instandhouding van de eredienst' en het 'Onderhoudsfonds'.

U kunt uw gift overmaken op bankrekeningnummer: NL75 RABO 0301 8018 86 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Vollenhove, met vermelding ‘Collecte eredienst’.

Voor het overmaken van de collecte kunt u ook gebruik maken van de QR codes. Klik daarvoor op onderstaand plaatje om de PDF te openen.

Collecte

Nieuwsoverzicht