Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Collecteren in Coronatijd

De collecte van de diaconie gaat op 5 september naar 'Zorgmaatje (diaconale vriendendienst)' en vanuit de Commissie van Kerkrentmeesters gaat de opbrengst van de collecte naar de 'Instandhouding van de Eredienst' en het 'Interieurfonds'. Onderstaand een uitleg van het digitaal collecteren.

Collecte voor de diaconie

De afgelopen weken ging de opbrengst van de digitale collecte naar de volgende doelen:

  • 15 augustus: Kerk in Actie
  • 22 augustus: Diaconie
  • 29 augustus: GZB Zomerzendingscollecte

De collecte op 5 september is bestemd voor Zorgmaatje (diaconale vriendendienst). 

Het project Zorgmaatje houdt in dat we als Hervormde Gemeente Vollenhove/Sint Jansklooster samen met de gemeente van de Johanneskerk uit Sint Jansklooster, vrijwilligers willen inzetten voor mensen binnen en buiten de kerk. Zorgmaatjes ondersteunen mensen die door hun ziekte of handicap niet meer zelfstandig uit huis komen. Ze helpen mensen die geen groot netwerk hebben, dit netwerk uit te breiden door samen dingen te ondernemen. Ook is een Zorgmaatje er voor de ander: een luisterend oor, samen wandelen of koffie drinken kan voor iemand heel waardevol zijn. Het kan net het duwtje in de rug zijn dat iemand nodig heeft om er weer eens op uit te trekken. Het contact is van langere duur. Met de opbrengst van de collecte kan b.v. een rolstoelfiets worden aangeschaft om samen activiteiten te ondernemen.

U kunt uw gift voor de diaconie overmaken op het volgende rekeningnummer: NL 65 RBRB 0691 624 674 ten name van Diaconie der Hervormde Gemeente Vollenhove, met vermelding: ‘Collecte 5 september’.

Collecte voor het College van Kerkrentmeesters (CvK)

De tweede en derde collecte is voor het College van Kerkrentmeesters, afgekort: CvK. De collecte op 5 september is bestemd voor de 'instandhouding van de eredienst' en het 'Interieurfonds'.

U kunt uw gift overmaken op bankrekeningnummer: NL75 RABO 0301 8018 86 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Vollenhove, met vermelding ‘Collecte eredienst’.

Voor het overmaken van de collecte kunt u ook gebruik maken van de QR codes. Klik daarvoor op onderstaand plaatje om de PDF te openen.

Collecte

Nieuwsoverzicht