Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Herinnering Solidariteitskas 2021

Eerder in dit jaar heeft u een brief met bijgevoegde acceptgiro van ons ontvangen met betrekking tot de solidariteitskas 2021. Een heel aantal gemeenteleden heeft de bijdrage overgemaakt, waarvoor hartelijk dank.

Echter, er zijn ook nog een behoorlijk aantal gemeenteleden die de bijdrage voor de solidariteitskas 2021 nog niet hebben overgemaakt, mogelijk omdat zij het vergeten zijn.
Dit jaar worden er geen herinneringen verspreid naar degenen die nog niet hebben bijgedragen aan de solidariteitskas. Wel willen we u vragen om na te gaan in uw eigen administratie of u in 2021 hebt bijgedragen aan de solidariteitskas. Heeft u nog niet bijdragen? Wij vragen u dan om dit alsnog te doen.
U kunt uw bijdrage (standaard € 10) overmaken op rekening NL73 RABO 0373 7311 08 ten name van CvK Hervormde Gemeente Vollenhove o.v.v. ‘Solidariteitskas 2021’.

De  bijdrage voor de solidariteitskas  geldt voor alle belijdende leden en doopleden vanaf 18 jaar.

Solidariteit betekent zoveel als ‘één voor allen en allen voor één’. En daar draait het dan ook om bij de Solidariteitskas: kerkelijke gemeenten die elkaar helpen, die elkaar de hand toereiken. Weten dat je verantwoordelijk bent voor elkaar. En dat je elkaar soms moet geven wat nodig is: draagkracht.

De solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage vanuit plaatselijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk. Gemeenten die tijdelijk niet ‘zelfvoorzienend’ zijn, kunnen er een beroep op doen. Bijdragen uit de solidariteitskas zijn altijd tijdelijk, maar bedoeld om duurzaam op weg te helpen. Elkaar de helpende hand bieden, zo dragen we samen en delen we met elkaar.

Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Neem dan contact op met de kerkenraad, of kijk op de website www.pkn.nl/solidariteitskas.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Solidariteitskas

Nieuwsoverzicht