Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Doopzitting

Voor de doopdienst op zondag 31 oktober is er doopzitting op donderdag 14 oktober. Beide ouders worden verwacht om 19.30 uur in de Kapel.

Doop

Nieuwsoverzicht