Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Collecteren in Coronatijd

De collecte van de diaconie gaat op 17 oktober naar de 'Voedselbank' en vanuit de Commissie van Kerkrentmeesters gaat de opbrengst van de collecte naar de 'Instandhouding van de Eredienst' en 'Energiekosten'. Onderstaand een uitleg van het digitaal collecteren.

Collecte voor de diaconie

De afgelopen weken ging de opbrengst van de digitale collecte naar de volgende doelen:

  • 26 september: Gezamenlijk Jeugdwerk
  • 3 oktober: Kerk in Actie - Noodhulp Haïti
  • 10 oktober: Akie4Kids (schoenendoosactie)

De collecte op 17 oktober is bestemd voor de Voedselbank. 

Stichting Voedselbank Steenwijkerland voorziet ongeveer 150 huishoudens wekelijks van een aanvullend boodschappenpakket en heeft hiervoor twee uitdeelposten n.l. Steenwijk en Vollenhove. Het hoofddoel van de organisatie is uitdelen van levensmiddelen aan mensen,die tijdelijk minder middelen hebben om zelf voldoende in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Om dit te bereiken is men aangesloten bij Vereniging Voedselbanken Nederland. Aangeboden voedsel wordt geaccepteerd, als het nog kwalitatief goed is en wordt zo nodig opgehaald, hierbij rekening houdend met de voedselveiligheid. Vrijwilligers en bestuur zetten zich in voor de medemens en verdelen zo rechtvaardig mogelijk alle ter beschikking gestelde goederen. Een deel van de financiële giften wordt besteed aan inkoop van goederen. De vrijwilligers doen hun best om samen te functioneren als een goed team in harmonie en respect voor elkaar en de mensen die gebruik maken van de hulp.

U kunt uw gift voor de diaconie overmaken op het volgende rekeningnummer: NL 65 RBRB 0691 624 674 ten name van Diaconie der Hervormde Gemeente Vollenhove, met vermelding: ‘Collecte 17 oktober’.

Collecte voor het College van Kerkrentmeesters (CvK)

De tweede en derde collecte is voor het College van Kerkrentmeesters, afgekort: CvK. De collecte op 17 oktober is bestemd voor de 'instandhouding van de eredienst' en 'Energiekosten'.

U kunt uw gift overmaken op bankrekeningnummer: NL75 RABO 0301 8018 86 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Vollenhove, met vermelding ‘Collecte eredienst’.

Voor het overmaken van de collecte kunt u ook gebruik maken van de QR codes. Klik daarvoor op onderstaand plaatje om de PDF te openen.

Collecte

Nieuwsoverzicht