Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Sinterklaasactie

Ook dit jaar wil de diaconie weer in samenwerking met u een actie houden voor de kinderen in armoede in onze eigen omgeving. Wekelijks worden er voedselpakketten uitgegeven door de voedselbank in Vollenhove en Steenwijk. Van deze gebruikers zijn veel gezinnen met kleine kinderen. Per week hebben deze gezinnen niet meer te besteden dan gemiddeld €50.-. Hiervoor moet eten, kleding en schoolspullen e.d. van gekocht worden. U begrijpt dat deze gezinnen tegen de decembermaand opzien. Kinderen die bij anderen zien dat er extra lekkere dingen in huis gehaald worden en niet te vergeten dat er sinterklaas gevierd wordt met cadeaus.

Voor deze gezinnen is het bijna niet mogelijk of zelfs onmogelijk een cadeautje te kopen en sinterklaas te vieren. Daarom willen we u vragen of u weer mee wil doen om deze kinderen een mooi sinterklaasfeest te laten vieren. U kunt zich opgeven om een kado voor €10,- te kopen d.m.v. een anoniem verlanglijstje wat u via de diaconie ontvangt. U kunt u daarvoor inschrijven op zondag 24 en 31 oktober achterin de kerk of via het e-mailadres sinterklaasactie@hervormdvollenhove.nl. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om een cadeautje te verzorgen, dan mag u ook een gift overmaken op rekeningnummer: NL65RBRB0691624674 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Vollenhove o.v.v. sinterklaasactie. De diaconie zal dan voor een cadeau zorgen.

Wij hopen door uw betrokkenheid de minimagezinnen een LICHTPUNTJE te brengen in de voor hen moeilijke decembermaand. Zo mogen we de liefde van God aan hen doorgeven.

Met vriendelijke groet, 

Diaconie Hervormde Gemeente Vollenhove/Sint-Jansklooster

Jansje Lassche (0527-241743)

Henny Bruintjes (0527-246744)

Henny Bijma (0527-244516)

Margreet Lassche (0527-241028)

Ellen Paters

Sinterklaasactie

Nieuwsoverzicht