Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Vorming & Toerusting 2021 – 2022

Ja eindelijk kunnen we weer gaan starten. Nog wel met een vrij klein aanbod maar het begin is er! Het volledige programma krijgt u op een later tijdstip. We beginnen met het lezen van het hele Jezus verhaal met Marcus.

Het hele Jezus-verhaal met Marcus

Wie op Netflix een serie kijkt, kan bingewatchen: meteen na de ene aflevering beginnen aan de volgende. Je wilt weten hoe het verder gaat, hoe het verhaal afloopt. In de kerk krijgen we vaak maar korte stukjes Bijbelverhaal te horen, er moet immers genoeg tijd overblijven voor de preek.

In deze bijeenkomst gaan we het hele Jezus-verhaal beleven. Met elkaar lezen we in anderhalf uur het hele evangelie naar Marcus. Iedereen krijgt een actieve rol door de Bijbelwoorden uit te spreken van een bepaalde rol: de één spreekt alle woorden van Petrus, een ander van bijvoorbeeld de menigte. Wie graag voorleest kan een grote rol krijgen (Jezus) en wie niet graag leest krijgt een rolletje van slechts enkele verzen.

Door samen het verhaal met meerdere stemmen te lezen komt het Jezus-verhaal echt tot leven als in een film en vallen doorlopende lijnen op, die in kerkdiensten vaak onderbelicht blijven. Het uitgangspunt is de tekst van het Marcusevangelie zoals dat in de Nieuwe Bijbelvertaling staat, geen woord meer, geen woord minder. De teksten, uitgewerkt per rol, zijn tijdens de bijeenkomst beschikbaar. Opgave is nodig, want per keer kunnen maximaal negen mensen meedoen. Als er meer aanmeldingen zijn, zullen we natuurlijk extra bijeenkomsten plannen.

Interessant zowel voor wie nog niet zoveel weet over Jezus, als voor de doorgewinterde Bijbelkenner. In andere gemeentes was het lezen telkens een groot succes voor gemeenteleden en voor catechesegroepen.

Woe 10 november: 14.30- 16.30  uur in de Voorhof max 9 deelnemers

Woe 17 november : 19.30 – 21.30 uur in de Kapel max 9  deelnemers

Woe 24 november: 14.30- 16.30  uur in Tilvoorde max 9 deelnemers

Woe 1 december: 19.30 – 21.30 uur in de Johanneskerk max 9 deelnemers)

Door ds. Douwe Wijmenga

Aanmelden  bij Jenny Boersma: 0646120639 of boersmajenny@gmail.com  Graag zo spoedig mogelijk

bijbel

Nieuwsoverzicht