Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Collecteren in Coronatijd

De collecte van de diaconie gaat op 24 oktober naar 'Plaatselijk Jeugdwerk' en vanuit de Commissie van Kerkrentmeesters gaat de opbrengst van de collecte naar de 'Instandhouding van de Eredienst' en 'Energiekosten'. Onderstaand een uitleg van het digitaal collecteren.

Collecte voor de diaconie

De afgelopen weken ging de opbrengst van de digitale collecte naar de volgende doelen:

  • 3 oktober: Kerk in Actie - Noodhulp Haïti
  • 10 oktober: Akie4Kids (schoenendoosactie)
  • 17 oktober: Voedselbank

De collecte op 24 oktober is bestemd voor Plaatselijk Jeugdwerk. 

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk van de Hervormde Gemeente. De opbrengst is o.a. bestemd voor materialen voor de kindernevendienst, de tienerdienst, attenties bij het eindexamen en boekjes voor het kinderkerstfeest.

U kunt uw gift voor de diaconie overmaken op het volgende rekeningnummer: NL 65 RBRB 0691 624 674 ten name van Diaconie der Hervormde Gemeente Vollenhove, met vermelding: ‘Collecte 24 oktober’.

Collecte voor het College van Kerkrentmeesters (CvK)

De tweede en derde collecte is voor het College van Kerkrentmeesters, afgekort: CvK. De collecte op 24 oktober is bestemd voor de 'instandhouding van de eredienst' en 'Energiekosten'.

U kunt uw gift overmaken op bankrekeningnummer: NL75 RABO 0301 8018 86 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Vollenhove, met vermelding ‘Collecte eredienst’.

Voor het overmaken van de collecte kunt u ook gebruik maken van de QR codes. Klik daarvoor op onderstaand plaatje om de PDF te openen.

Collecte

Nieuwsoverzicht