Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Groothuisbezoeken

In het verleden zijn er in vele wijken van onze gemeente groothuisbezoeken gehouden. Deze avonden werden zeer op prijs gesteld.

I.v.m. corona hebben er de laatste 2 jaar bijna geen groothuisbezoeken plaatsgevonden. Een groothuisbezoek is een gespreksavond met meerdere gemeenteleden. Op deze avonden kunnen gemeenteleden op een informele wijze met elkaar van gedachten wisselen over God, geloof en gemeente-zijn. Graag willen we dit seizoen weer enkele groothuisbezoeken organiseren.

Voor dit seizoen hebben we vier data gereserveerd. Dit zijn:

  • Dinsdag 25 januari 2022
  • Donderdag 17 februari 2022
  • Donderdag 24 maart 2022
  • Maandag 11 april 2022

De avonden, die worden geleid door onze kerkelijk werker, mevr. Heidi Kramer,  hebben als thema ‘Gastvrijheid ‘. Op deze avonden zullen ook een ouderling en/of pastoraal medewerker aanwezig zijn. Afhankelijk van het aantal gemeenteleden dat zich heeft opgegeven, worden de avonden thuis bij een gemeentelid of in Tilvoorde gehouden.

Hebt u of heb jij belangstelling om een van bovengenoemde avonden bij te wonen, dan kunt u zich opgeven bij de coördinator groothuisbezoeken, dhr. Leendert Verbaas, Achter de Hare 15, tel. 0527243093 of mailen naar lcverbaas@home.nl (o.v.v. naam, datum, aantal personen en het eventueel openstellen van de huiskamer). U krijgt dan t.z.t. een officiële uitnodiging.

We hopen velen van u te mogen ontvangen op een groothuisbezoek en rekenen op een fijn seizoen met goede gesprekken en contacten.

Namens consistorie Stad,

Leendert Verbaas


Huisbezoek

Nieuwsoverzicht