Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Dorcas Voedselactie 2021: voedsel voor duizenden in Oost-Europa

Organisatie koopt vanaf nu lokaal in

Dorcas organiseert van 31 oktober tot en met 7 november de Dorcas Voedselactie. In Vollenhove wordt geld ingezameld voor voedsel voor mensen in Oost-Europa. Vooral ouderen leven hier in slechte omstandigheden en moeten soms rondkomen van een pensioen van zo’n 45 euro per maand. Naast de voedselpakketten gaat een groot deel van de opbrengst naar programma’s die gericht zijn op een gezonde toekomst. Dorcas helpt bijv. met het vinden van werk of het opstarten van een bedrijf.  Er worden trainingen gegeven op het gebied van landbouw en Dorcas stimuleert mensen om meer naar elkaar om te zien. Zo ondersteunt de organisatie mensen in nood. Voor de tweede keer koopt de organisatie lokaal in de hulpgebieden het voedsel in.

Dorcas is te vinden in de supermarkt. Daar zamelt de organisatie geld in voor voedsel. Voor 15 euro kan Dorcas een voedzaam pakket samenstellen. De ontvangers van een pakket worden zorgvuldig door lokale partnerorganisaties geselecteerd. Onze partners weten welke mensen hulp nodig hebben. 

Met de Dorcas Voedselactie snijdt het mes aan twee kanten. ‘Iedereen kan meedoen’ is de boodschap van de actie dit jaar. Dorcas helpt mensen die een teruggetrokken bestaan leiden, zodat ze mee kunnen doen. En, in Nederland kan ook iedereen meedoen door te geven voor voedsel, voor nu en straks.

Op 5 en 6 november zijn de vrijwilligers bij COOP Kerssies in Vollenhove (als de corona maatregelen het toelaten).

Er zijn flyers/bonnen van rijst, macaroni, olie, fruit en bruine bonen. U kunt 1 of meerdere meenemen naar de kassa, daar afrekenen en na de kassa bij een vrijwilliger afgeven of in de doos van Dorcas doen.

Er zijn ook kaartjes met QR-codes. Deze kunt u ter plekke scannen of meenemen naar huis en daar de donatie doen.

U kunt ook bijdragen aan de Dorcas Voedselactie door te geven via www.dorcasvoedselactie.nl of via NL04 RABO 0106 2500 00, t.n.v. Dorcas in Almere o.v.v. Voedselactie.

Dorcas is een christelijke hulp- en ontwikkelingsorganisatie en werkt in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika. De organisatie bestaat meer dan 40 jaar en richt zich op blijvende verandering in het leven van mensen in nood.

Zondag 7 november is de diaconie collecte voor Dorcas.

Dorcas

Nieuwsoverzicht