Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Collecteren in Coronatijd

De collecte van de diaconie gaat op 14 november naar de 'Diaconie' en vanuit de Commissie van Kerkrentmeesters gaat de opbrengst van de collecte naar de 'Instandhouding van de Eredienst' en 'Nood- en rampgebieden'. Onderstaand een uitleg van het digitaal collecteren.

Collecte voor de diaconie

De afgelopen weken ging de opbrengst van de digitale collecte naar de volgende doelen:

  • 31 oktober: Najaarszendingsweek
  • 3 november: Diaconie
  • 7 november: Dorcas

De collecte op 14 november is bestemd voor de Diaconie. De diaconie van onze gemeente ondersteunt diverse goede doelen, organisaties en fondsen. De opbrengst van deze collecte is ook bestemd voor individuele hulpvragen om steun voor mensen uit onze nabijheid.

U kunt uw gift voor de diaconie overmaken op het volgende rekeningnummer: NL 65 RBRB 0691 624 674 ten name van Diaconie der Hervormde Gemeente Vollenhove, met vermelding: ‘Collecte 14 novemberr’.

Collecte voor het College van Kerkrentmeesters (CvK)

De tweede en derde collecte is voor het College van Kerkrentmeesters, afgekort: CvK. De collecte op 14 november is bestemd voor de 'instandhouding van de eredienst' en 'Nood- en rampgebieden' (tafelcollecte). Hulp aan mensen in nood. Tijdens noodsituaties, bij rampen en conflicten. Dichtbij en ver weg. De opbrengst van deze collecte komt ten goede van mensen die door (natuur) rampen of oorlogssituaties huis en haard verliezen, zoals nu bijvoorbeeld de hongersnood die de Afghaanse bevolking treft. Voedsel, schoon water en medicijnen zijn de eerste levensbehoeften van de getroffenen. De collecte is ook bestemd voor de hulp bij de wederopbouw van de getroffen gebieden.

U kunt uw gift overmaken op bankrekeningnummer: NL75 RABO 0301 8018 86 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Vollenhove, met vermelding ‘Collecte eredienst’.

Voor het overmaken van de collecte kunt u ook gebruik maken van de QR codes. Klik daarvoor op onderstaand plaatje om de PDF te openen.

Collecte

Nieuwsoverzicht