Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Collecteren in Coronatijd

De collecte van de diaconie gaat op 28 november naar 'Gevangeniszorg' en vanuit het College van Kerkrentmeesters gaat de opbrengst van de collecte naar de 'Instandhouding van de Eredienst' en 'Energiekosten'. Onderstaand een uitleg van het digitaal collecteren.

Collecte voor de diaconie

De afgelopen weken ging de opbrengst van de digitale collecte naar de volgende doelen:

  • 7 november: Dorcas
  • 14 november: Diaconie
  • 21 november: Noodlijdende Personen

De collecte op 28 november is bestemd voor Gevangeniszorg. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het gevangenispastoraat. Dankzij de steun van kerken kan er ook dagelijks gewerkt worden aan bijzondere projecten. Er  worden bijvoorbeeld cursussen aan gevangenen gegeven, waarbij ze leren inzien wat de gevolgen zijn van criminaliteit voor slachtoffers. Daarnaast worden er speciale arbeidsprogramma’s gegeven, die erop gericht zijn gevangenen te helpen naar een zelfstandig en werkzaam leven. Steun het bezoekwerk in de gevangenissen, in tbs-klinieken en bij achterblijvende families.

U kunt uw gift voor de diaconie overmaken op het volgende rekeningnummer: NL 65 RBRB 0691 624 674 ten name van Diaconie der Hervormde Gemeente Vollenhove, met vermelding: ‘Collecte 28 novemberr’.

Collecte voor het College van Kerkrentmeesters (CvK)

De tweede en derde collecte is voor het College van Kerkrentmeesters, afgekort: CvK. De collecte op 28 november is bestemd voor de 'instandhouding van de eredienst' en 'Energiekosten'. 

U kunt uw gift overmaken op bankrekeningnummer: NL75 RABO 0301 8018 86 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Vollenhove, met vermelding ‘Collecte eredienst’.

Voor het overmaken van de collecte kunt u ook gebruik maken van de QR codes. Klik daarvoor op onderstaand plaatje om de PDF te openen.

Collecte

Nieuwsoverzicht