Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Bericht n.a.v. persconferentie 18/12/21 (update)

Er is een totale lockdown afgekondigd met ingang van zondag 19 december 05.00 uur. Deze lockdown duurt in ieder geval tot 15 januari 2022. Hierbij het advies van de PKN:

Na overleg met het CIO komen we tot deze aanbevelingen: 

  1. Maak gebruik van de mogelijkheid om kerkdiensten digitaal uit te zenden en mee te maken. Dit geldt ook voor alternatieve kerstvieringen, zoals bijv. de kinderkerstviering etc.
  2. Als er redenen zijn - in uitzonderlijke gevallen - om fysieke diensten te houden, met name tijdens de komende feestdagen, dan met maximaal 50 kerkgangers (exclusief 'medewerkers') op anderhalve meter afstand. Dit aantal is gebaseerd op een door het ministerie gepubliceerde regeling.

Hierbij gelden verder alle voorschriften over veilige afstand, placeren, handen wassen en de andere basisregels.

Voor meer informatie zie: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/bericht-naar-aanleiding-van-persconferentie-18-december/

Lockdown