Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Maatregelen omtrent Corona

De Kerkenraad volgt de richtlijnen van de PKN. Gezien de actuele stand van zaken met betrekking tot Covid en de aangegeven richtlijnen vanuit de PKN gelden er, in ieder geval tot en met de volgende persconferentie, een aantal aanvullende maatregelen omtrent de erediensten. Hierover willen wij u middels dit bericht graag informeren.

Allereerst kunnen er in de aankomende weken maximaal 50 personen toegelaten worden tot de diensten in de Grote Kerk. Om de bezoekersaantallen in goede banen te leiden, geldt dat er voor alle diensten in de Grote Kerk aangemeld dient te worden. Dit kan via het bekende emailadres: reservering@hervormdvollenhove.nl.

Gezien het grote aantal aanmeldingen voor 1e Kerstdag kan er voor deze dienst niet meer aangemeld worden. Voor 2e Kerstdag zijn er nog wel een aantal plaatsen beschikbaar. U kunt zich voor deze dienst, zolang er nog plaatsen beschikbaar zijn, aanmelden tot uiterlijk vrijdagavond 24 december 18.00 uur. Dit kan via bovenstaand mailadres. Wanneer u niet in de gelegenheid bent om te mailen of iemand anders voor u te laten mailen, kan aanmelden ook telefonisch. U kunt bellen naar Annemarie Kwast op tel. nr. 06-30903844.

Naast het aanmelden voor de diensten geldt verder dat we minimaal en ingetogen zingen. Tot slot willen wij gezinnen vragen zoveel mogelijk plaats te nemen in de banken.

Wij hopen op uw begrip. We leven toe naar het feest van het Licht. Laten ook wij een licht zijn voor de mensen om ons heen.

Gezegende feestdagen toegewenst!

kerk