Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Heilig Avondmaal

Zondag 9 januari aanstaande hopen we met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren.

Er is in onze gemeente op deze zondag één viering. Om 10.00 uur in de Grote of Sint Nicolaas Kerk. Voor deze dienst is aanmelding door de gemeenteleden nodig i.v.m. het maximum van 50 personen. I.v.m. de lockdown is er nog geen avonddienst mogelijk. 

Vanwege de coronamaatregelen zal het Heilig Avondmaal nog niet aan de tafels worden bediend. En er is geen viering in Nieuw Clarenberg. 
De diaconie biedt u, evenals bij de vorige vieringen, zakjes aan met brood en wijn, die u bij het binnenkomen in de kerk kunt meenemen naar uw zitplaats.

De gemeenteleden die thuis, via de media de dienst willen meebeleven en vieren kunnen ook gebruik maken van de zakjes met brood en wijn. Mocht u daar gebruik van willen maken, dan kan dat als volgt:
- U stuurt ons een mail vóór 17.00 uur op vrijdag 7 januari aanstaande op: lruitenbeek@hervormdvollenhove.nl
- U belt ons op nummer 06-20460515 ook voor vrijdag 7 januari aanstaande.

U geeft daarbij het volgende op:
- Uw naam
- Uw adres
- Aantal personen (= aantal zakjes)

U geeft aan of u:
- Het bezorgd wilt hebben in het tijdvak 11.00-11.30 uur op zaterdag 8 januari aanstaande.
- Het zelf afhaalt tussen 10.30 -11.00 uur in de kerk op zaterdag 8 januari aanstaande.

U kunt vervolgens het brood en de wijn gebruiken tijdens de avondmaalsviering, waarbij we uitzien naar een goede viering samen, al is het nog onder beperkende omstandigheden.

Avondmaal