Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Actie Kerkbalans 2022 – Geef vandaag voor de kerk van morgen

We zijn gewend om in de kerkdiensten te collecteren. We brengen geld bij elkaar voor specifieke goede doelen en ook voor onze eigen kerk. Daarmee kan veel worden gedaan. Maar het echte grote verschil maken we als gemeente dankzij de jaarlijkse vrijwillige bijdrage van alle gemeenteleden. Daarvoor is Actie Kerkbalans, om op iedereen een beroep te doen een (flinke) bijdrage te geven voor het werk ín en dóór de kerk.

Met de opbrengsten uit Actie Kerkbalans kunnen we onder andere voorzien in twee predikants-plaatsen, zijn er gelden voor pastorale werkzaamheden en het jeugdwerk. Daarnaast worden met de opbrengsten uit Actie Kerkbalans de lopende kosten van de Grote Kerk, de Hervormde Kapel en Hervormd Centrum Tilvoorde gefinancierd.

Actie Kerkbalans 2022 duurt van zaterdag 15 januari tot en met zaterdag 29 januari 2022. In deze periode bezorgen de vele vrijwilligers de enveloppen bij de gemeenteleden. In de envelop  zit een folder, een informatieblad én het toezeggingsformulier. Wilt u het ingevulde toezeggingsformulier in de antwoordenvelop doen?

Wanneer de vrijwilliger de antwoordenvelop weer bij u ophaalt zal hij of zij dit duidelijk vermelden op de envelop. Staat er niets op de envelop, dan wordt uw antwoordenvelop niet weer bij u opgehaald. Wij willen u dan vriendelijk vragen om de antwoordenvelop in te leveren op één van de adressen vermeld op het informatieblad of te mailen naar cvkfinancieel@hervormdvollenhove.nl

Doet u ook mee met actie Kerkbalans? Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage!

kerkbalans