Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Collecteren in Coronatijd

De collecte van de diaconie gaat op 16 januari naar 'Gezamenlijk Jeugdwerk' en vanuit het College van Kerkrentmeesters gaat de opbrengst van de collecte naar de 'Instandhouding van de Eredienst' en de 'Energiekosten'. Onderstaand een uitleg van het digitaal collecteren.

Collecte voor de diaconie

De afgelopen weken ging de opbrengst van de digitale collecte naar de volgende doelen:

  • 31 december: Diaconie
  • 2 januari: Diaconie
  • 9 januari: Diaconie

De collecte op 16 januari is bestemd voor Gezamenlijk Jeugdwerk. De opbrengst van deze collecte is voor het gezamenlijk jeugdwerk in Vollenhove en Sint Jansklooster. Uw bijdrage wordt gevraagd voor de materialen die gebruikt worden op de clubs . De collecte is ook bestemd voor het organiseren van gezamenlijke activiteiten voor de jeugd b.v. een clubkamp, een uitje, de watts-up diensten en de gezamenlijke jeugddiensten.

U kunt uw gift voor de diaconie overmaken op het volgende rekeningnummer: NL 65 RBRB 0691 624 674 ten name van Diaconie der Hervormde Gemeente Vollenhove, met vermelding: ‘Collecte 16 januari’.

Collecte voor het College van Kerkrentmeesters (CvK)

De tweede en derde collecte is voor het College van Kerkrentmeesters, afgekort: CvK. De collecte op 16 januari is bestemd voor de 'instandhouding van de eredienst' en de 'Energiekosten'. 

U kunt uw gift overmaken op bankrekeningnummer: NL75 RABO 0301 8018 86 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Vollenhove, met vermelding ‘Collecte eredienst’.

Voor het overmaken van de collecte kunt u ook gebruik maken van de QR codes. Klik daarvoor op onderstaand plaatje om de PDF te openen.

Collecte

Nieuwsoverzicht