Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Een vakantiegroet van God

In de morgendienst van zondag 29 mei j.l. heeft ds. Dick Wolters de volgende opdracht meegegeven:

“Maak in de komende zomermaanden foto’s van iets of iemand waar je iets van God in ziet.” Dit kan een mooie natuurfoto zijn, een stilleven, een gezellig samenzijn, een foto van de mensen van wie je houdt, van een merkwaardige, ontroerende, sportieve gebeurtenis of momentopname enz. enz, kortom foto’s waarin de schepping van God in al zijn facetten naar voren komt. Hebt u een mooie foto of foto’s, stuur deze dan digitaal op naar Annemarie Kwast, (e-mail: akwast@hervormdvollenhove.nl). Vermeld daarbij uw naam, telefoonnummer en e-mailadres en een korte uitleg bij de foto. Wij drukken de foto’s dan af en maken van alle ingezonden foto’s een mooie collage of tentoonstelling, welke/die na de zomer zal worden opgesteld.

Wij zijn benieuwd naar uw/jouw mooie “kiekjes”. Veel foto-plezier toegewenst!

Namens de focuswerkgroep,

Leendert Verbaas (voorz.)

Tent