Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Collecte

De collecte van de diaconie gaat op 9 oktober naar de 'Schoenendoosactie: Actie 4 kids (stichting Gain)' en vanuit het College van Kerkrentmeesters gaat de opbrengst van de collecte naar de 'Instandhouding van de Eredienst' en de 'Energiekosten'. Onderstaand een uitleg van het digitaal collecteren.

Collecte voor de diaconie

De afgelopen weken ging de opbrengst van de digitale collecte naar de volgende doelen:

  • 18 september: Kinderen in de Knel
  • 25 september: Gezamenlijk Jeugdwerk
  • 2 oktober: Diaconie

De collecte op 9 oktober is bestemd voor de Schoenendoosactie: Actie 4 kids (stichting Gain). Van schoenendoos tot onvergetelijk cadeau. Onderwijs is zoveel meer dan leren schrijven en rekenen. Door mee te doen met actie 4 kids schoenendoosactie leren kinderen een waardevolle les: Dat geven om een ander belangrijk is! En krijgen leeftijdsgenootjes in arme landen een onvergetelijk cadeau!

Kinderen in Nederland vullen een schoenendoos met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor leeftijdsgenootjes die in moeilijke omstandigheden leven. Ze doen daarmee iets concreets voor arme leeftijdsgenoten.

Als kerk willen wij ook dit jaar weer, samen met de scholen, van harte aan deze actie meedoen. Daarbij kunnen we niet zonder uw hulp. Helpt u mee? Laten we samen de schouders zetten onder deze prachtige actie! Door uw bijdrage aan deze collecte kunnen de schoenendozen verstuurd worden naar landen in Afrika en Azië. De verzendkosten bedragen 5 euro per doos. Met uw donatie maakt u het mogelijk dat de dozen op de goede plek komen!

U kunt uw gift voor de diaconie overmaken op het volgende rekeningnummer: NL 65 RBRB 0691 624 674 ten name van Diaconie der Hervormde Gemeente Vollenhove, met vermelding: ‘Collecte 9 oktober' of via de Appostel App.

Collecte voor het College van Kerkrentmeesters (CvK)

De tweede en derde collecte is voor het College van Kerkrentmeesters, afgekort: CvK. De collecte op 9 oktober is bestemd voor de 'instandhouding van de eredienst' en de 'Energiekosten'. 

U kunt uw gift overmaken op bankrekeningnummer: NL75 RABO 0301 8018 86 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Vollenhove, met vermelding ‘Collecte eredienst’ of via de Appostel App.

Collecte