Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Collecte

De collecte van de diaconie gaat op 25 februari naar de 'Diaconie' en vanuit het College van Kerkrentmeesters gaat de opbrengst van de collecte naar de 'Instandhouding van de Eredienst' en de 'Energiekosten'. Onderstaand een uitleg van het digitaal collecteren.

Collecte voor de diaconie

De afgelopen weken ging de opbrengst van de collecte naar de volgende doelen:

• 4 februari: Mensenkinderen

• 11 februari:

• 18 februari: World Servants

De collecte op 25 februari is bestemd voor de 'Diaconie'. De Confessionele Beweging draagt studenten en theologisch onderzoek een warm hart toe. Studenten kunnen tegen een sterk gereduceerd tarief lid worden van de Confessionele Beweging. Het Leerstoelenfonds van de Confessionele Beweging financiert en begeleidt de bijzondere leerstoel van prof. dr. Edward van’t Slot aan de Rijksuniversiteit Groningen. Prof. Van ’t Slot is beschikbaar voor begeleiding van studenten en organiseert elk jaar een leesgroep die zich verdiept in een theologisch werk. Zo heeft in het verleden een groep studenten meegewerkt aan de vertaling van een collegereeks van Dietrich Bonhoeffer, die uitgegeven is onder de titel ‘De levende kerk’.

Studenten in de theologie kunnen een beroep doen op het Studiefonds van de Confessionele Beweging, dat bedragen uitkeert om theologiestudenten te helpen bij het opbouwen van een confessionele boekenkast. Voor meer informatie zie: https://confessionelebeweging.nl/

U kunt uw gift voor de diaconie overmaken op het volgende rekeningnummer: NL 65 RBRB 0691 624 674 ten name van Diaconie der Hervormde Gemeente Vollenhove, met vermelding: ‘Collecte 25 februari' of via de Appostel App.

Collecte voor het College van Kerkrentmeesters (CvK)

De tweede en derde collecte is voor het College van Kerkrentmeesters, afgekort: CvK. De collecte op 25 februari is bestemd voor de 'instandhouding van de eredienst' en de 'Energiekosten'.

U kunt uw gift overmaken op bankrekeningnummer: NL75 RABO 0301 8018 86 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Vollenhove, met vermelding ‘Collecte eredienst’ of via de Appostel App.

Collecte