Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Geslaagd!

Op 9 en 15 juni hebben wij weer presentjes mogen brengen bij de geslaagden. Er waren ruim 20 opgaven binnengekomen vanuit de gemeente, waarvoor dank!

De jongeren en vaak ook hun ouder(s) waren erg verrast en vonden dit een leuk gebaar! Deze keer hadden wij een leuke pot met een studentenhoedje erop en schoolkrijtjes erin, u weet wel, van die lekkere snoepjes en daarbij een prachtige 2 kleurige roos! Het is heel mooi en dankbaar werk om te doen en al die verraste en blijde gezichten te zien van de geslaagden! 

Er zijn nog een aantal jongeren die een uitslag verwachten. Dit kunnen herexamens zijn, maar ook in het speciaal voortgezet onderwijs is men nog druk bezig met het afnemen van de examens. Voor hen nog even sterkte toegewenst en hopelijk kunnen wij bij hen binnenkort ook nog iets bezorgen! 

Bij deze willen wij ook de vrijwilligers bedanken die geholpen hebben om de presentjes rond te brengen!  

Groeten van de jeugdouderlingen Gert Jan en Berlinde. 
Geslaagd